• Ingen julegudstjeneste og ingen julesalmer. Og sandsynligvis heller ingen nisser. Sådan bliver julen på skolen i Bräkne-Hoby i Blekinge, skriver Blekinge Läns Tidning (4.12.2007).

  »Skolen skal være ikke-konfessionel, ikke tage stilling til en bestemt religion. Og eftersom skolens undervisning – i dette tilfælde juleafslutningen – er obligatorisk, skal den ikke udelukke nogen på grund af religion eller etnisk tilhørsforhold,« siger skoleinspektør Peter Norlin.

  Den svenske tradition med Lucia-optog kan dog godt gå an, selv om Lucia var en kristen martyr fra Syrakus: »Vi har øvet længe på optoget, og det er en 40-årig tradition på skolen,« siger inspektøren.

  Han begrunder beslutningen med at en juleafslutning som den traditionelt har været afholdt, ikke går an i henhold til den svenske skolestyrelses krav. Hos Skolverket undsiger man dog den udlægning.

  »En skoleafslutning skal være udformet så alle elever – uanset religion – kan deltage uden at få sin tro krænket eller blive udsat for påvirkning fra en bestemt trosretning. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det er umuligt at have en afslutningshøjtid i en kristen kirke. Meget beror på skoleledelsens hensigt,« siger Maria Lilja, jurist i Skolverket, til Blekinge Läns Tidning (4.12.2007).

  No Comments
 • Vårt Land (8.11.2007): Den norske statsradio- og tv-kanal NRK vil tillade muslimer, buddhister, ateister og andre livssynsminoriteter at bruge NRKs kanaler til forkyndelse.

  No Comments
 • Den svenske regering er blevet enige om at forbyde ‘religiøse indslag’ i undervisningen i friskolerne, skriver Dagens Nyheter (14.10.2007). Med religiøse indslag menes, at undervisningen skal være renset for konfessionelle bestanddele.

  I følge Dagens Nyheter (15.10.2007) står Kristdemokraterna (kd) bag undervisningsminister Jan Björklunds forslag. Socialminister Göran Hägglund (kd), siger at det er i friskolernes egen interesse, at der er klare regler.

  Læs også:

  • Rektor på kristen friskola: Det är så vi gör redan i dag, Dagen, 16.10.2007
  • Björklund: Det ska finnas religiösa inslag, Dagen, 16.10.2007
  • Religiösa friskolor lika bra som andra, Världen Idag, 17.10.2007

  (opdateret 20.10.2007)

  No Comments
 • Svenske socialdemokrater vil øjeblikkeligt stoppe godkendelser af friskoler med religiøs grundlag, skriver Dagen (14.10.2007). Rigsdagsmedlemmet Marie Granlund siger at det handler om skoler, som drives ud fra et grundlag, der ikke inkluderer total ligestilling, accept af homoseksualitet eller hvor børn for eksempel ikke må spise sammen med andre, der ikke er medlem af samme sekt.

  Det sidste er en slet skjult henvisning til en friskole i Småland, som er oprettet af Plymouth-brødrene. Til Världen idag (11.10.2007) siger skolelederen dog, at friskolen er en verdslig skole og at den blev oprettet fordi børnene blev mobbet på grund af deres religiøse tilhørsforhold.

  No Comments
 • Kreationisme og intelligent design kan blive en trussel mod demokratiet og menneskerettighederne, og mod udviklingen af vores samfund.

  Sådan lyder et udsnit af påstandene i resolution 1580 (2007), som Europarådets parlamentariske forsamling vedtog torsdag d. 4. oktober.

  I følge Kristeligt Dagblad (6.10.2007) var resolutionen et kompromisforslag, men det forhindrede altså ikke ovenstående påstand i at blive vedtaget.

  Fra Danmark stemte Morten Messerschmidt (DF) og Hanne Severinsen (V) for, mens resten af de danske delegater var fraværende.

  Læs mere:

  • Europarådet: Intelligent Design er en trussel mod demokrati og folkesundhed, Værdipolitik.dk, 24.6.2007
  • Kontroversiel rapport om intelligent design kommer op igen, Værdipolitik.dk, 21.9.2007
  • Europarådet siger nej til kreationisme, Kristeligt Dagblad, 6.10.2007
  • The dangers of creationism in education, Resolution 1580 (2007)
  • Council of Europe states must ‘firmly oppose’ the teaching of creationism as a scientific discipline, say parliamentarians, pressemeddelelse fra Europarådets parlamentariske forsamling, 4.10.2007.
  • Overblik med ændringsforslag, afstemningsresultater mm.
  No Comments
 • Kreationisme og intelligent design kan blive en trussel mod demokratiet og menneskerettighederne, og mod udviklingen af vores samfund.

  Sådan lyder påstandene i en rapport (doc. 11297, 8.6.2007), som Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) afviste at behandle på sit plenarmøde d. 25. juni 2007.

  Nu er rapporten (doc. 11375, 17.9.2007) genfremsat stort set uændret til behandling torsdag d. 4. oktober 2007 (se dagsorden).

  Læs også

  • Europarådet: Intelligent Design er en trussel mod demokrati og folkesundhed, Værdipolitik.dk, 24.6.2007
  • Kontroversiel rapport taget af bordet, Værdipolitik.dk, 26.6.2007

  Dokumentation

  Uddrag fra rapporten:

  »Den parlamentariske forsamling er bekymret for de mulige negative effekter af spredningen af kreationistiske idéer indenfor vores uddannelsessystemer og for konsekvenserne for vores demokratier. Hvis vi ikke er forsigtige, kan kreationisme udvikle sig til en trussel mod menneskerettigheder, som er et nøgleområde for Europarådet.« (punkt A1)

  »At benægte [evolution] kan få alvorlige konsekvenser for udviklingen af vores samfund. Fremskridt i medicinsk forskning med formål at bekæmpe infektionssygdomme som AIDS er umuligt hvis hvert princip for evolution benægtes. Man kan ikke være fuldt opmærksom på risici involveret ved den væsentlige nedgangen i biodiversitet og ved klimaforandringer, uden forståelse for evolutionens mekanismer.« (punkt A10)

  »Den totale afvisning af naturvidenskab er uden tvivl en af de mest alvorlige trusler mod menneskerettigheder og borgerlige rettigheder.« (punkt A11)

  »Krigen mod evolutionsteorien og mod dens tilhængere udspringer ofte i former for religiøs ekstremisme, som er tæt forbundet til ekstreme højreorienterede politiske bevægelser. Den kreationistiske bevægelse har reel politisk magt. Fakta, som er blevet afsløret ved flere lejligheder, er at nogle tilhængere af kreationisme ønsker at erstatte demokrati med teokrati.« (punkt A12)

  »Undervisning om alle fænomener vedrørende evolution som en fundamental videnskabelig teori er derfor altafgørende for at sikre fremtiden for vores samfund og vores demokratier.« (punkt A14)

  »Hvis vi ikke er forsigte, vil de værdier, som er essensen for Europarådet, kommer under fare fra kreationistiske fundamentalister.« (punkt A17)

  Se sammenstilling af de to resolutionsforslag.

  No Comments
 • Vårt Land (13.9.2007): Den norske ligestillingsminister, Karita Bekkemellem Orheim, beskylder den Norske Kirke og andre trossamfund for diskriminering og for indirekte at være årsag til vold mod homofile: »Våre religiøse trossamfunn har fram til nå kunnet få gi uttrykk for holdninger om at det er akseptabelt å diskriminere mennesker på grunn av seksuell legning. Dette synes jeg er uakseptabelt, og jeg utfordrer disse miljøene til å vise nestekjærlighet og ha toleranse for våre lesbiske og homofile«.

  Ministerens angreb kommer efter en undersøgelse, der fandt frem til, at mange norske homoseksuelle er udsat for vold i nattelivet og samtidig med at den Norske Kirke diskuterer homoseksuelles ret til at arbejde i kirken.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (12.9.2007): Der er en voksende kløft imellem den folkekirke-kristne enhedstro, som skolefaget kristendomskundskab skal formidle, og den flerreligiøse og blandingsreligiøse virkelighed, de danske skoleelever befinder sig i. Det mener Marianne Qvortrup Fibiger, lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet og medarbejder på det såkaldte Pluralisme-projekt, som gennem en årrække har kortlagt århusianernes tro.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (29.8.2007): Norges regering er på vej til at ændre undervisningen i grundskolens kristendomsfag, efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som tidligere omtalt på Værdipolitik.dk, har afgjort, at faget favoriserer kristendommen på en sådan måde, at det krænker forældrenes religionsfrihed.

  Kirkeretsekspert Lisbet Christoffersen, som er forskningslektor ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, påpeger at dommen er et markant brud med adskillige års praksis ved religionsretlige sager i Strasbourg. Sædvanligvis vægter dommerne den nationale selvbestemmelsesret i sådanne sager, men her har flertallet, anført af den franske retspræsident, tilsyneladende dømt ud fra et bestemt syn på kirke/stat-forhold og religionsundervisning, som svarer til det franske system.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (1.8.2007): Kristne sommerlejre styrker integrationen. De kirkelige sommerlejre rammer hovedet på sømmet, når det gælder vellykket integration, mener integrationskonsulent Manu Sareen.

  No Comments