• Det er uliberalt, fordi det liberale jo må være at give den enkelte lov til at bo, hvor han vil med sin familie. Men man kan bare ikke kombinere åbne grænser med åbne kasser, og derfor var jeg nødt til at være uliberal. Grænsen er jo i det hele taget uliberal, ligesom ægteskabet og børneopdragelsen. Alle de vigtigste ting i livet er uliberalt.

  Bertel Haarder. I følge Berlingske, 31.05.2013.

  No Comments
 • Et flertal (S, SF, Enh.) i Københavns Borgerrepræsentation vil straffe hovedstadens friskoller økonomisk, hvis de ikke optager børn med indvandrerbaggrund, skriver Berlingske (4.9.2009).På Christiansborg er uddannelsesordfører Charlotte Dyremose (Kons.) positiv overfor en forsøgsordning. Det afviser både Venstres undervisningsminister Bertel Haarder – der opfordrer de københavnske politikere til at »tale pænt« til friskolerne (Berlingske, 4.9.2009) – og uddannelsesordfører Anne-Mette Winther Christiansen, der kalder afvisningen »hjerteblod« og advarer mod udhulning af hele princippet bag friskoleordningen (Kristeligt Dagblad, 4.9.2009). Også de Radikales Marianne Jelved, afviser et forsøg med henvisning til forældrenes grundlovssikrede ret til at lave frie skoler  (180Grader, 4.9.2009).

  Hos Danmarks Privatskoleforening understreger formand Knud Ernst, at friskolerne tager socialt ansvar. Han finder det svært provokerende, at politikerne vil placere aben for en mislykket kommunal integrationsproces på friskolerne (Berlingske, 4.9.2009).

  Læs også:

  • Friskoleprojekt er en fiasko, Berlingske, 4.9.2009
  1 Comment
 • Berlingske (25.5.2008): Hver fjerde friskole har så dårlig økonomi, at de reelt kan komme i fare for at lukke. Det vurderer Dansk Friskoleforening. Bertel Haarder er ikke parat med hjælp.

  Berlingske (25.5.2008): Midt i en økonomisk krise, får mange privatskoler nye udgifter. Ny lønaftale for lærerne kan gøre ondt værre.

  Berlingske (25.5.2008): Selv om tallene i regnskabet tyder på økonomisk krise, ser de berørte friskoler lyst på fremtiden. Stor elevfremgang giver håb om bedre økonomi efter hårde år med store investeringer.

  • Friskoler truet af tomme pengekasser, Berlingske, 25.5.2008
  • Friskoler får større udgifter til løn, Berlingske, 25.5.2008
  • Elevfremgang skal redde friskoler, Berlingske, 25.5.2008
  No Comments
 • Ritzau / JP (18.5.2008): Er Danmark et flerkulturelt samfund? Det spørgsmål splitter regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti. Støttepartiet vil have vejledning trukket tilbage.

  Ritzau / DR Nyheder (18.5.2008): Det er svært at benægte, at Danmark er et flerkulturelt samfund. Derfor har jeg godkendt den pågældende formulering, og den har jeg ikke tænkt mig at ændre, siger Bertel Haarder.

  Ritzau / JP (18.5.2008): Venstres udenrigsordfører, Søren Pind, er uenig med undervisningsminister Bertel Haarder (V), når ministeren konstaterer, at Danmark er flerkulturelt.

  Fakta:

  Kursisterne lever i et demokratisk, flerkulturelt samfund med forskellige livsholdninger, og samtidig præsenteres de dagligt for anderledes måder at anskue tilværelsen på – religiøst, politisk, materielt.

  Kursisterne skal kunne redegøre for forskellige livsopfattelser, og hvorledes religiøse og politiske grundholdninger har medvirket til at definere livsholdninger i historisk tid og i nutiden.

  Fra undervisningsvejledningen til til kultur- og samfundsfaggruppen – HF.

  Læs også:

  (opdateret 23.5.2008)

  No Comments
 • Friskoleloven skal ændres, så det forbydes at oprette friskoler til indvandrerbørn. Det siger Københavns socialdemokratiske integrationsborgmester, Jakob Hougaard til Berlingske (27.11.2007):

  »Det er problematisk, at man kan oprette friskoler, hvis primære målgruppe er indvandrere. Og det er et problem, at vi i Danmark har så massiv offentlig støtte til en skoleform, som er så uhensigtsmæssig i forhold til integrationen. Jeg mener ikke, at man skal kunne oprette friskoler, der har indvandrerbørn som primær målgruppe«

  »Det kan godt være, at friskolerne klarer sig fint fagligt, men integration handler jo om, at indvandrere og danske børn lærer af hinanden og har hinanden som kammerater.«

  Jakob Hougaards melding falder i følge DR Nyheder (27.11.2007) i god jord hos Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Martin Henriksen.

  Overfor Kristeligt Dagblad (27.11.2007) betegner undervisningsminister Bertel Haarder (V) Jakob Hougaards forslag en glidebane på vejen mod at afskaffe borgernes frihed til at vælge:

  »De frie skoler giver os jo den fordel, at de har lov til at gå andre veje. Det kan vi andre jo så enten blive inspireret af, eller vi kan sige, at det vil vi i hvert fald ikke efterligne.

  Men selve det at den frihed er der, er et meget vigtigt og grundfæstet led i dansk demokrati, som er hundrede år gammelt, det giver os nemlig folkestyre og ikke politikerstyre,« siger Bertel Haarder.

  Læs også:

  • Skarp kritik af forslag om at forbyde etniske friskoler, Berlingske, 27.11.2007
  • Friskolebørn skal ind i folkeskolernes fritidsordning, Berlingske, 27.11.2007
  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (5.9.2007): Danskerne har materiel overflod, men mangler åndelig velfærd, siger flere samfundsdebattører og politikere, som Kristeligt Dagblad har talt med. Kirke- og undervisningsminister Bertel Haarder (V) er enig, men påpeger, at åndelig velfærd er svært at sætte på finansloven.

  No Comments
 • ComputerWorld (18.5.2007): I fremtiden kan menighedsrådsvalg foregå på nettet. Kirkeminister Bertel Haarder (V) har sendt et forslag om internetvalg til menighedsråd i høring. Internetvalgene skal være et ekstra tilbud for dem, der ikke vil eller kan dukke op ved stemmeurnene. Første menighedsrådsvalg på nettet skal finde sted i 2008.

  Kirkemininsteren og sognepræst Liselotte Kirkegaard, formand for Menighedsrådenes valgudvalg tror internetvalg vil sikre en højere stemmeprocent til menighedsrådsvalg. Det er dog langt fra sikkert. Jacob Gyldenkærne, ansvarlig for e-valgssystemet Assembly Voting, har tidligere erkendt i Computerworld, at stemmeprocenten kun stiger en smule ved elektroniske valg.

  No Comments
 • Jyllands-Posten (24.5.2007): Den katolske friskole Sankt Ansgars Skole på Nørrebro indførte i 2004 en kvote på maksimalt 20 pct. ikke-kristne elever i hver klasse. Det er ulovligt, mener Niels Erik Hansen, leder af Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC). Friskolens praksis er ganske vist ikke et udtryk for ‘frådende racisme’, men Niels Erik Hansen mener, at det er en glidebane, hvis private skoler åbenlyst kan overtræde den lovgivning, som også gør, at eksempelvis diskoteker ikke må afvise folk pga. race, etnicitet eller tro.

  »Der er tale om en skole, som er åben for almenheden og får offentligt tilskud, og så er det ulovligt at sætte en kvote op for en bestemt etnisk eller religiøs gruppe,« siger Niels Erik Hansen og fortsætter:

  »Undervisningsministeriet må forklare skolen, hvordan reglerne er. Samfundet accepterer ikke, at en folkeskole kan indføre kvoter på baggrund af etnicitet, så hvorfor skal vi acceptere, at en privatskole gør det? Selv om de forældre, der har fået deres børn ind på skolen, synes, at det er godt med en kvote, så er det ikke rimeligt for dem, der bliver udelukket.«

  Undervisningsminister Bertel Haarder (V) vil ikke udtale sig om skolens praksis, før ministeriets jurister har haft lejlighed til at undersøge sagen nærmere.

  Jyllands-Posten (24.5.2007): I øvrigt er de muslimske forældre glade for kvoteordningen.

  1 Comment
 • Kristeligt Dagblad (23.5.2007): Den konservative ligestillingsordfører, Pia Christmas-Møller, foreslår at menighedsrådene forpligtes på at forhøre sig hos ansøgere til præstestillinger, om de kan samarbejde med kvindelige præster.

  Kirkeminister Bertel Haarder (V) og Socialdemokraternes kirkeordfører Karen Klint afviser forslaget.

  Læs også

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (21.3.2007): Kirkeministeriet med kirkeminister Bertel Haarder (V) i spidsen, har sendt et udkast til en ny dåbsanordning til høring. I følge udkastet skal præster fremover have pligt til at døbe enhver borger, der bor i sognet.

  Læs også:
  - Demokrati sætter præg på dåben i folkekirken, i Kristeligt Dagblad, 21.3.2007
  - Rektor emeritus Niels Thomsen: Bestemmelse om ubetinget dåbspligt er uantagelig, i Kristeligt Dagblad, 21.3.2007

  No Comments