• Det er en krænkelse af ytringsfriheden at forbyde tv-reklamer med politisk indhold. Det har Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg afgjort i en sag anlagt af den norske lokal-tv-station TV Vest har anlagt. TV Vest blev i 2003 pålagt en bod på 35.000 norske kroner efter at have sendt tre reklameindslag fra Rogaland Pensjonistparti på hver 15 sekunder.

  I 2001 frifandt Menneskerettighedsdomstolen ellers Schweiz for et lignende forbud.

  I Danmark er det i henhold til lov om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn (BEK nr 1368 af 15/12/2005, §15) forbudt at reklamere for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser eller folkevalgte og kandidater vil valg. Loven har været ændret flere gange siden 2002. TV2 har tidligere i år udtrykt ønske om at kunne sende politiske reklamer.

  Jacob Mchangama fra tænketanken CEPOS siger til 180Grader at dommen betyder at Folketinget må ændre lovgivningen.

  No Comments
 • Den danske fødselsregistrering og statstilskuddet til folkekirken krænker ikke reglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Højesteret afsagde i dag kendelse i en sag (165/2006) anlagt af en gruppe katolikker mod den danske stat. Landsretten er tidligere kommet til samme resultat.

  Retssagen omhandlede to punkter: Fødselsregistrering og statstilskuddet til Folkekirken.

  Fødselsregistrering
  Sagsøgeren hævdede, at Folkekirkens opgave med at registrere fødsler strider mod artikel 9, stk. 1 om religionsfrihed, artikel 8 om respekt for privatliv og familieliv og artikel 14 om forbud mod diskriminering i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt mod artiklerne 2, 18 og 26 i FN’s internationale konven­tion om borgerlige og politiske rettigheder.

  Højesteret afviste påstanden og henviste til at anmeldelsen kan ske uden personligt frem­møde på kirke­kontoret, og at attesten for en person, der ikke er medlem af folke­kirken, ikke skal være påført Folkekirkens navn.

  Statstilskuddet til Folkekirken
  Sagsøgerens påstand, var at statstilskuddet til Folkekirken strider mod artikel 9, stk. 1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi sagsøren som dansk statsborger betaler skat og dermed bidrager økonomisk til Folkekirken.

  Højesteret fastslog, at sagsøgerens bidrag som ikke-medlem af Folkekirken er indirekte, og at Folkekirken varetager en række civile opgaver.

  Læs også:

  No Comments
 • Kreationisme og intelligent design kan blive en trussel mod demokratiet og menneskerettighederne, og mod udviklingen af vores samfund.

  Sådan lyder et udsnit af påstandene i resolution 1580 (2007), som Europarådets parlamentariske forsamling vedtog torsdag d. 4. oktober.

  I følge Kristeligt Dagblad (6.10.2007) var resolutionen et kompromisforslag, men det forhindrede altså ikke ovenstående påstand i at blive vedtaget.

  Fra Danmark stemte Morten Messerschmidt (DF) og Hanne Severinsen (V) for, mens resten af de danske delegater var fraværende.

  Læs mere:

  • Europarådet: Intelligent Design er en trussel mod demokrati og folkesundhed, Værdipolitik.dk, 24.6.2007
  • Kontroversiel rapport om intelligent design kommer op igen, Værdipolitik.dk, 21.9.2007
  • Europarådet siger nej til kreationisme, Kristeligt Dagblad, 6.10.2007
  • The dangers of creationism in education, Resolution 1580 (2007)
  • Council of Europe states must ‘firmly oppose’ the teaching of creationism as a scientific discipline, say parliamentarians, pressemeddelelse fra Europarådets parlamentariske forsamling, 4.10.2007.
  • Overblik med ændringsforslag, afstemningsresultater mm.
  No Comments
 • Kreationisme og intelligent design kan blive en trussel mod demokratiet og menneskerettighederne, og mod udviklingen af vores samfund.

  Sådan lyder påstandene i en rapport (doc. 11297, 8.6.2007), som Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) afviste at behandle på sit plenarmøde d. 25. juni 2007.

  Nu er rapporten (doc. 11375, 17.9.2007) genfremsat stort set uændret til behandling torsdag d. 4. oktober 2007 (se dagsorden).

  Læs også

  • Europarådet: Intelligent Design er en trussel mod demokrati og folkesundhed, Værdipolitik.dk, 24.6.2007
  • Kontroversiel rapport taget af bordet, Værdipolitik.dk, 26.6.2007

  Dokumentation

  Uddrag fra rapporten:

  »Den parlamentariske forsamling er bekymret for de mulige negative effekter af spredningen af kreationistiske idéer indenfor vores uddannelsessystemer og for konsekvenserne for vores demokratier. Hvis vi ikke er forsigtige, kan kreationisme udvikle sig til en trussel mod menneskerettigheder, som er et nøgleområde for Europarådet.« (punkt A1)

  »At benægte [evolution] kan få alvorlige konsekvenser for udviklingen af vores samfund. Fremskridt i medicinsk forskning med formål at bekæmpe infektionssygdomme som AIDS er umuligt hvis hvert princip for evolution benægtes. Man kan ikke være fuldt opmærksom på risici involveret ved den væsentlige nedgangen i biodiversitet og ved klimaforandringer, uden forståelse for evolutionens mekanismer.« (punkt A10)

  »Den totale afvisning af naturvidenskab er uden tvivl en af de mest alvorlige trusler mod menneskerettigheder og borgerlige rettigheder.« (punkt A11)

  »Krigen mod evolutionsteorien og mod dens tilhængere udspringer ofte i former for religiøs ekstremisme, som er tæt forbundet til ekstreme højreorienterede politiske bevægelser. Den kreationistiske bevægelse har reel politisk magt. Fakta, som er blevet afsløret ved flere lejligheder, er at nogle tilhængere af kreationisme ønsker at erstatte demokrati med teokrati.« (punkt A12)

  »Undervisning om alle fænomener vedrørende evolution som en fundamental videnskabelig teori er derfor altafgørende for at sikre fremtiden for vores samfund og vores demokratier.« (punkt A14)

  »Hvis vi ikke er forsigte, vil de værdier, som er essensen for Europarådet, kommer under fare fra kreationistiske fundamentalister.« (punkt A17)

  Se sammenstilling af de to resolutionsforslag.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (13.9.2007): Polen tager ligesom Storbritannien forbehold mod unionens charter over grundlæggende borgerrettigheder (beskrevet i forfatningstraktaten). Polen er bekymret over hvorvidt fortolkningen af charteret med tiden vil presse landet til at underlægge sig bestemte politikker på værdipolitiske områder som abort og registreret partnerskab.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (4.8.2007): FN’s børneorganisation, Unicef, anslår, at der hver eneste dag fødes 7.000 pigebørn mindre, end der kunne blive, fordi forældrene har fået foretaget en kønstest af deres foster og vælger at få en abort.

  Læs også
  De uønskede piger, Kristeligt Dagblad, 4.8.2007

  No Comments
 • Ekstra Bladet (10.7.2007) hænger en praktiserende læge i Københavnud for at følge sin samvittighed og nægte at henvise en patient til abort.

  Sagen kort i følge Ekstra Bladet
  ‘Ajse’, 20 år og muslim er blevet gravi, og er sammen med kæresten blevet enig om at få en abort. Hun får en konsultation hos sin praktiserende læge, der fortæller hende, at klinikken af principielle årsager er imod abort, og derfor ikke kan give Ajse en henvisning til abort på Hvidovre Hospital. Ajse blev vred og skyndte sig ud, men fik en seddel med kontaktoplysninger på en præventionsklinik.

  Ajse beskylder lægen for at lægen for at dømme hende. Ajse fortæller, at hun har en vigtig eksamen til august, hvor hun også skal ud at rejse, og at hun derfor gerne vil have foretaget ‘indgrebet’ hurtigst muligt.

  Reaktioner
  Sex og Samfund: Har bemærket en stigning i antallet af kvinder, der ikke kan få henvisning fra deres læge. Charlotte Wilken-Jensen kalder det en ‘moraliserende’ tendens blandt praktiserende læger:

  Vi kan ikke forst, at nogle praktiserende læger vil sætte sig imod en lovfæstet ret for borgerne. De piger, vi møder her op klinikken, føler sig moralsk fordømte, når deres læge har nægtet dem en henvisning.

  Anne Mette Dons, kontorchef og overlæge i Sundhedsstyrelsen:

  Læger har ret til at sige nej til at foretage aborten. De kan også sige nej til at give pigen en henvisning, men så skal de være i stand til at få pigen til en læge, der kan give en henvisning med det samme (…) Det er simpelthen ikke godt nok at give en seddel med en præventionskliniks adresse, telefonnummer og åbningstider.

  Læs også:

  • Læge nægter at henvise gravide til abort, Ekstra Bladet, 10.7.2007 (resumé af artiklen i papiravisen)
  • Fordømt af sin læge, leder i Ekstra Bladet, 10.7.2007
  • Svært for gynækologer at undgå aborter, Kristeligt Dagblad, 11.7.2007
  No Comments
 • Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) vedtog i tirsdag (d. 25.6.2007) at sende en omstridt rapport om kreationisme og Intelligent Design tilbage til udvalget.

  I følge Scientific American (25.6.2007) var begrundelsen, at rapporten (doc. 11297, 8.6.2007) var ‘for ensidig’. Beslutningen skyldtes især pres fra den kristdemokratiske gruppe og fra østeuropæiske delegater, der fik minder om Sovjet-tiden.

  Rapportens ophavsmand, den franske socialist Guy Lengagne, beklagede beslutningen og sagde, at han »havde tilstrækkeligt med med erfaring i parlamentariske procedurer til at vide, at det var en første-klasses begravelse«.

  Læs også:
  Komité protesterer over ‘syltning’ af rapport

  No Comments
 • Kreationisme er farlig og en trussel mod demokrati og menneskerettigheder i Europa. Det er blot én af anklagerne mod kreationister og tilhængere af Intelligent Design, som en kommission nedsat af Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) har fremlagt i en rapport (doc. 11297, 8.6.2007), som skal behandles tirsdag d. 26. juni under forsamlingens ordinære session (se dagsorden her).

  Rapporten er udarbejdet af den franske socialist Guy Lengagne som opfølgning på en resolution (doc. 11065, 4.10.2006) af det britiske overhusmedlem, Andrew McIntosh (Labour) og 17 andre parlamentarikere.

  Det konservative folketingsmedlem Lars Barfoed var medlem af komitéen, men har i følge rapporten ikke deltaget i komité-møderne.

  Læs eventuelt:

  • Europarådet til kamp mod kreationisme i europæiske skoler i Kristeligt Dagblad, 23.6.2007
  2 Comments
 • Vårt Land (19.6.2007): Amnesty i Sverige og Amnesty Italien har opgivet et forslag om at gøre selvbestemt abort til en grundlæggende menneskeret. Resolutionerne skulle være behandlet ved Amnesty Internationals internationel rådsmøde I Mexico i august.

  Læs også: Amnesty International defends access to abortion for women at risk

  No Comments