• Information (18.02.2011): Staten har med fuldt overlæg villet splitte kernefamilien. Det påpeger Lone Rahbek Christensen, der er etnolog og forfatter til bogen Hver vore veje. Livsformer, familietyper og kvindeliv. Hun har i forbindelse med research til en ny bog har haft adgang til nogle indtil videre hemmelige dokumenter fra rigsarkivet, der viser, at det var statens plan at afskaffe kernefamilien fra 1962, hvor der sendes besked til alle ministerier om, at nu skal de iværksætte nye strategier.

  I følge Lone Rahbekvar planen, at bilde »befolkningen ind, at det at opdrage børn kun er noget, professionelle kan varetage. Så fra 1960’erne overtager staten det at skabe den rette sociale karakter i barnet. Samtidig skal det tvekønnede ægtepar opløses for at øge produktiviteten på arbejdsmarkedet. For når ægteparret er opløst, er begge tvunget til at arbejde – og så er de tvunget til at gå ud at forbruge alt det, de ikke får produceret derhjemme.«

  No Comments
 • Informtion (30.6.2008): Den danske mand er i skudlinjen, fordi han nægter at anerkende, at der er forskel på kønnene. Sådan lyder analysen fra Venstres Søren Pind, som opfordrer danske mænd til at reflektere over deres køn – og til at kræve deres plads.

  Læs også:

  • Søren Pind forudser ‘manderevolution’, 180Grader.dk, 30.6.2008
  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (20.5.2008): Hver femte europæer er i dag over 65 år. Dermed er der seks millioner flere, der er pensionister, end børn under 14 år, og sidste år fødtes der 920.089 færre babyer i EU’s 27 medlemslande end i 1980. Samtidig blev der foretaget 1.200.000 provokerede aborter årligt. Det svarer til en abort hver 27. sekund. Så hvis ikke Europas ældre i fremtiden selv skal skubbe hinanden rundt i kørestolene og spille skak indbyrdes, fordi der ikke er børn og børnebørn til at komme på besøg, så skal der snart gøres noget for at vende udviklingen. Det mener organisationen Instituttet for Familiepolitik (IFP), der netop har fremlagt rapporten ”Udviklingen af familien i Europa 2008” ved en høring i Europa-Parlamentet.

  • Kontinentet med færre og færre kernefamilier, Kristeligt Dagblad, 20.5.2008
  • Report suggests Europe an “elderly continent” in “demographic winter”, Catholic News Agency, 10.5.2008

  Links

  No Comments
 • MetroXpress (14.5.2008): »Det virker, som om der er gået politik i det. At der bare skal falde nogle domme ud til fædrenes fordel – man har bare lige glemt, at der er en masse børn, som kommer til at miste deres mor,« siger Rikke Dalum, der er dømt til at være weekendmor.

  MetroXpress (15.5.2008): Flere tvinges til fælles forældremyndighed i ligestillingens navn. Det skader børnene, mener eksperter.

  MetroXpress (15.5.2008): Der findes omkring 30.000 børn i Danmark, som har adresse hos deres far. En stor del af dem lever med en weekendmor. Og antallet er stigende. Men mødre, der opgiver at have børnene hos sig i dagligdagen, råber ikke højt om det – de oplever nemlig langt hurtigere omgivelsernes fordømmelse, mener foreningen Weekendmor.dk.

  No Comments
 • Svenske hjemmefamilier – dvs. familier, hvor moderen (eller faderen) er hjemmegående – diskrimineres, skriver avisen Världen idag og fremhæver en række forhold i skatte- og socialsystemet:

  • Så här diskrimineras Sveriges hemmafamiljer, Världen idag, 12.5.2008
  • Systemet glasklart: ”Alla ska arbeta”, Världen idag, 12.5.2008
  • Hemmafamilj i Jörn: ”De vill ha bort såna som oss”, Världen idag, 12.5.2008
  • Diskriminering upprör fembarnsmamma, Världen idag, 19.5.2008
  • ”Behandling av hemmafamiljer är direkt oetisk”, Världen idag, 19.5.2008
  • Ekonomer: ”Hemmafamiljerna måste kompenseras”, Världen idag, 19.5.2008

  (opdateret 19.5.2008)

  No Comments
 • DR Nyheder (8.4.2008): Pårørende skal træde til og hjælpe, når ældre skal på plejehjem eller have hjemmehjælp. Det mener velfærdsminister Karen Jespersen, der vil have det personlige ansvar skrevet ind i serviceloven.

  DR Nyheder (8.4.2008): Flere partier vender sig mod forslaget om, at det personlige ansvar skal skrives ind i serviceloven. Det er et forsøg på at camouflere forringelserne på ældreområdet, mener SF’s ældreordfører Astrid Krag. Dansk Folkeparti afviser også forslaget. – At hjælpe pårørende skal komme fra hjertet og ikke skrives ind i en lov, mener Christian H. Hansen, der også er formand for Folketingets Socialudvalg.

  Læs også:

  • Ældre skal have hjælp af familien, Ældre Sagen, 8.4.2008
  • Undersøgelse fra Vilstrup Synnovate om pårørende til ældre, der har brug for
   hjælp, Ældre Sagen, 8.4.2008  No Comments
 • De Radikale har fremsat lovforslag (L 67, 2007-08, 2. samling) om at ægteskabslovgivningen gøres ‘kønsneutral’. I praksis betyder det, at et ægteskab ikke længere defineres som et forhold mellem en mand og en kvinde. Den gældende ægteskabslovgivning (LBK nr 38 af 15/01/2007) definerer ikke direkte, at et ægteskab er et forhold mellem en mand og en kvinde, men det regnes for underforstået.

  Lovforslaget gør det muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab og hermed blive omfattet af alle ægteskabets retsvirkninger. Desuden ændrer lovforslaget på to afgørende måder den eksisterende retstilstand:

  • Der bliver mulighed for kirkelig vielse af to personer af samme køn. Dette tillader lovgivningen ikke i dag, selv om præsten er indstillet på at foretage en sådan vielse. Det skal dog være muligt for præster, der ikke ønsker det, at undlade at foretage en vielse af to personer af samme køn.
  • Faderskabsreglerne i børneloven (lov nr 460 af 07/06/2001) kan finde anvendelse på børn, der fødes af en kvinde, der har indgået ægteskab med en anden kvinde

  Bøsser og lesbiske har siden 1989 kunnet indgå registreret partnerskab (LBK nr 938 af 10/10/2005). Denne lov foreslås ophævet.

  De Radikale begrunder lovforslaget med, at det vil fremme det »enkelte individs levevilkår og selvbestemmelsesret«. Samtidig er lovforslaget et udtryk for signalpolitik, idet de Radikale ønsker at »sende et utvetydigt politisk signal om, at forskelsbehandling af seksuelle minoriteter ikke er acceptabelt.«

  I bemærkningerne til lovforslaget nævner de Radikale ikke transseksuelle og polygame som seksuelle minoriteter, men Radikal Ungdom har sammen med Venstres Ungdom tidligere givet udtryk for at flerkoneri bør tillades.

  Både SF og Enhedslisten har programfæstet ønsket om ‘kønsneutralt ægteskab’, mens Socialdemokraterne har sendt signaler i den retning. Naser Khader (NA) er kendt for sine liberale standpunkter på etiske spørgsmål, men under seneste valgkamp undlod NA at love at stemme for kønsneutralt ægteskab. Til gengæld ventes regeringspartierne og Dansk Folkeparti at stemme imod, men enkelte Venstre-folk kan bryde partilinien.

  De Radikale har tidligere fremsat et lignende forslag (B 76, 2006-07). Forslaget blev behandlet i retsudvalget, men blev aldrig behandlet i folketingssalen.

  I både Norge og Sverige behandles der lige nu tilsvarende forslag, som begge ser ud til at blive vedtaget.

  (opdateres)

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (20.12.2007): Meget tyder på at et flertal uden om regeringen og Dansk Folkeparti vil give homoseksuelle ret til adoption.

  Det radikale folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøl har tidligere sammen med venstrefløjen fremsat forslag om at give registrerede partnere adgang til at adoptere danske og udenlandske børn (B61,2005-06, B6, 2004-05, 2. samling).

  Nu vil Ny Alliance stemme for forslaget, og det vil enkelte medlemmer af regeringspartierne formentlig også.

  Charlotte Dyremose (Kons), Karsten Lauritzen (V), Sophie Løhde (V) og løsgængeren Pia Christmas-Møller overvejer at stemme for. De to grønlandske folketingsmedlemmer støtter ligeledes forslaget, mens de to færøske folketingsmedlemmer vil undlade at stemme.

  No Comments
 • Børn skal kunne have tre værger. Det mener formanden for det svenske Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheder (RFSL), Sören Juvas, i følge netstedet Allt om Barn (28.11.2007).

  Sören Juvas begrunder forslaget med, at det er umuligt for bøssepar at adoptere fra udlandet. Når det gælder homoadoptioner i Sverige, drejer det sig næsten altid om adoption af nærtstående, hvor den lesbiske partner til barnets mor adopterer.

  »Der er altid en biologisk mor, der som regel tager aktiv del i forældreskabet, og et barn kan ikke have tre værger [vårdnadshavare, red] i Sverige og det mener vi er en fejl. Dels med tanke på barnets tryghed og dels med tanke på at det skaber en masse praktiske problemer,« siger Sören Juvas.

  No Comments
 • Dagens Nyheter (10.11.2007): Lederen af det svenske Vänsterpartiet (som svarer til SF), Lars Ohly, retter i et debatindlæg et skarpt angreb på friskoler og på forældrenes ret til at opdrage deres børn:

  Især for børn i dybt religiøse familier er det nødvendigt at børnene får mulighed for at drage nytte af en uafhængig uddannelse. Det kan Plymouthbrødrene eller Livets Ord aldrig tilbyde. Kristdemokraterne taler gerne om at forældrene er dem, som ved hvad er bedst for deres børn. Mange gange er det sådan, men det faktum at visse forældre placerer sine børn i skoler, som drives af religiøse sekter, viser med al ønskelig tydelighed, at det ikke altid er tilfældet.

  Den svenske avis Dagen (22.11.2007), skriver at Livets Ords friskole får høje karakterer af den svenske skolestyrelse.

  Læs også:

  • Mp stödjer kd: s skolpolitik, Dagen, 10.11.2007
  No Comments