• Berlingske / Politiken / DR Nyheder (19.7.2008): Mens en række lande har gennemført levevilkårsundersøgelser af homoseksuelle, er bøssers ve og vel i Danmark omgærdet af uvished. Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske efterlyser viden på området .

  SF’eren Kamal Qureshi mener, at staten bør betale de 300.000 kr, som LBL mangler for selv at kunne udføre undersøgelsen.

  No Comments
 • Enhedslisten vil lade danskerne frit vælge køn. I et beslutningsforslag (B 65, 2007-08, 2. samling), foreslår partiet at myndige personer:

  • frit skal kunne bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn
  • selv skal kunne vælge, hvilke kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke
  • have ret til offentlig betalt kønsskifteoperation efter grundig vejledning

  Forslaget begrundes med at »Enhedslisten afviser et system, der juridisk og kulturelt belønner én bestemt livsform, nemlig kernefamilien og den konventionelle kønsidentitet« og kritiserer endvidere at »det kønsmærkede cpr-nummer er med til at opretholde ideen om køn som noget naturligt og medfødt.«

  Samtidig påstår Enhedslisten at cpr-systemts opdeling af mennesker i køn er med til at forhindre ligestilling, og indirekte sammenlignes tilstanden med racisme og forskelsbehandling baseret på social baggrund eller politiske præferencer:

  »(…) køn såvel som klasse, race, etnicitet osv. er sociale kategorier, der tjener til at skabe og fastholde ulighed. Et cpr-nummer bør ikke markere køn, lige så lidt som det bør markere klasse, race, politiske tilhørsforhold, nationalitet eller nogen andre sociale kategorier. Dels afspejler personnummeret et system, der bygger på ulighed mellem køn, dels er det medvirkende til, at denne ulighed bibeholdes til nogles fordel og andres ulempe.«

  Enhedslisten har tidligere fremsat et lignende beslutningsforslag (B 142, 2006-07), som indeholdt en bredere formulering, der blandt andet ville have givet alle uanset køn og seksuel orientering »samme muligheder«.

  Dengang afvist alle øvrige partier forslaget. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) påpegede, at køn i hans verden var en medfødt omstændighed, og kritiserede samtidig Enhedslistens udgangspunkt om, at køn er en social kategori, der tjener til at skabe og fastholde ulighed. Fra oppositionen lød der dog mildere toner. Lene Hansen (S), Lone Dybkjær (Radikale) og Kamal Qureshi (SF) takkede Enhedslisten for at sætte fokus på emnet. Lene Hansen (S) ønskede at sætte yderligere fokus på problematikken, mens Lone Dybkjær var åben for skatteyderbetalte kønsskifteoperationer. Det afviste Kamal Qureshi til gengæld.

  No Comments
 • Det Radikale folketingsmedlem Lone Dybkjær vil have svar fra Ny Alliance (NA), om partiet går ind for fuld ‘ligestilling’ af homoseksuelle, skriver Politiken (8.11.2007).

  Naser Khader har tidligere givet udtryk for, at Ny Alliance ønsker »maksimale rettigheder til seksuelle minoriteter«, og at NA er »stålfaste« med hensyn til »homoseksuelles rettigheder«.

  Men Ny Alliances spidskandidat i Vestjyllands Storkreds, Leif Mikkelsen, vil ikke love at stemme for en ægteskabslov, der sidestiller homoseksuelle parforhold med ægteskabet, skriver Politiken (8.11.2007).

  De Radikale har tidligere fremsat et beslutningsforslag (B76, 2006-07) om at gøre ægteskabsloven kønsneutral.

  No Comments
 • Metroxpress (13.7.2007): Hvis Ny Alliance bliver tungen på vægtskålen efter næste valg, vil der sandsynligvis være flertal for at give lesbiske ret til ‘fædre’orlov.

  Det radikale Venstre (Simon Emil Ammitzbøl og Lone Dybkjær) fremsatte sidste år beslutningsforslag (2006-07, B11) om at ‘ligestilling af forældrepar af samme køn’. Forslaget blev ikke vedtaget. Venstre, Konservative og DF stemte imod, mens Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og de Radikale selv stemte for (se afstemningsresultat her).

  No Comments
 • DR Nyheder (24.5.2007): Der tegner sig et flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti imod at give enlige adoptivforældre ret til at få forhøjet børnetilskud.

  Beslutningsforslaget (2006-07 – B 74) er stillet af SF.

  No Comments