• I 30 år har elever og lærere på folkeskolen Houlkærskolen i VIborg bedt Fadervor til morgensamlingerne. Det skal dog være slut nu, hvis det står til Humanistisk Samfund.

  »Det er overgreb på små børn, at de bliver presset til at gå med i noget, som ikke har noget som helst med deres livssyn at gøre. Bøn er en religiøs handling, som ikke har noget som helst med undervisning at gøre,« siger ambassadør for Humanistisk Samfund Erik Bartram i følge Viborg Folkeblad.

  Skoleinspektør Ole Birch er overrasket over sagen: »Det er korrekt, at vi beder morgenbøn i forbindelse med morgensamlingen. Det har vi gjort, i de 30 år skolen har eksisteret. Men det er ikke et udtryk for en bestemt holdning, skolen har. Det er nok nærmere en tradition, vi ikke har reflekteret særlig meget over,« siger han. Ole Birch har ikke fået henvendelser fra forældre om sagen, og i de 16 år han har været på skolen, har ingen bedt deres børn fritaget fra morgensamlingen – heller ikke forældrene til de 126 børn med anden etnisk baggrund som for tiden er elever på skolen.

  Humanistisk Samfund skal ikke regne med hjælp fra Undervisningsminister Bertel Haarder. »Det er op til en lokal beslutning at træffe afgørelse om, hvordan man finder det mest hensigtsmæssigt at indrette sig på området«, skriver han i et svar til foreningen. Samme holdning har de Radikales undervisningsordfører Marianne Jelved og DFs Martin Henriksen.

  Hos Socialdemokraterne er uddannelsesordfører Christine Antorini i følge DR Nyheder til gengæld mere åben for at gribe ind: »Det at bede en bøn er en religiøs handling, og religiøse handlinger hører kirkerne til og ikke folkeskolerne,« siger Antorini, som sidestiller bøn og forkyndelse.

  Læs også: JP, Kristeligt Dagblad, 180Grader.

  Opdateret (6.1.2009): En mor har meldt sig med en klage, skriver Berlingske og DR Nyheder. Dermed er antallet af utilfredse forældre efter alt at dømme oppe på to.

  No Comments
 • Berlingske (12.5.2008): Både kultur- og undervisningsministeren er klar til allerede i år at indføre en officiel folkeskolesangbog med sange fundet af et udvalg. Lærerformanden er imod.

  Berlingske (12.5.2008): Folketingspolitikerne er skeptiske over for sangbogsinitiativet. Uden for regeringen er det kun SF og DF, der synes det er en rigtig god idé.

  Berlingske (12.5.2008): Der er langt fra tidligere tiders salmeterperi til den folkeskolesangbog, som de Konservative vil sende ud til landets skoleelever. Den skal indeholde popsange. Målet er at gøre sangen til en glæde for eleverne og til en integreret del af undervisningen. Og det kan betale sig, viser forskning.

  Læs også:

  • Folkeskolen får officiel sangbog, DR Nyheder, 12.5.2008
  • Folkeskolen får officiel sangbog, Politiken, 12.5.2007
  • Charlotte Dyremose: Ja til officiel sangbog i folkeskolen, Kristeligt Dagblad, 14.5.2008
  • Anders Bondo Christensen: Nej til officiel sangbog i folkeskolen, Kristeligt Dagblad, 14.5.2008

  (opdateret 15.5.2008)

  No Comments
 • Ingen julegudstjeneste og ingen julesalmer. Og sandsynligvis heller ingen nisser. Sådan bliver julen på skolen i Bräkne-Hoby i Blekinge, skriver Blekinge Läns Tidning (4.12.2007).

  »Skolen skal være ikke-konfessionel, ikke tage stilling til en bestemt religion. Og eftersom skolens undervisning – i dette tilfælde juleafslutningen – er obligatorisk, skal den ikke udelukke nogen på grund af religion eller etnisk tilhørsforhold,« siger skoleinspektør Peter Norlin.

  Den svenske tradition med Lucia-optog kan dog godt gå an, selv om Lucia var en kristen martyr fra Syrakus: »Vi har øvet længe på optoget, og det er en 40-årig tradition på skolen,« siger inspektøren.

  Han begrunder beslutningen med at en juleafslutning som den traditionelt har været afholdt, ikke går an i henhold til den svenske skolestyrelses krav. Hos Skolverket undsiger man dog den udlægning.

  »En skoleafslutning skal være udformet så alle elever – uanset religion – kan deltage uden at få sin tro krænket eller blive udsat for påvirkning fra en bestemt trosretning. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det er umuligt at have en afslutningshøjtid i en kristen kirke. Meget beror på skoleledelsens hensigt,« siger Maria Lilja, jurist i Skolverket, til Blekinge Läns Tidning (4.12.2007).

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (30.10.2007): Ny Alliance har ingen formuleret kirkepolitik og meget tyder på, at det manglende programpunkt kan forklares med politisk uenighed blandt flere af partiets spidskandidater.

  Naser Khader er kendt for at ville afskaffe folkeskolens kristendomsundervisning, bryde forbindelsen mellem kirke og stat og fjerne personregistreringen fra kirken og flytte den over i det offentlige.

  Gitte Seeberg har derimod rødder i de konservative med deres forsvar for Folkekirken og Lars Kolind er kendt for sit stærke kirkelige engagement.

  Det står dog fast at Ny Alliance er meget liberale, når det gælder etik.

  No Comments
 • DR Nyheder (16.10.2007): Dansk Folkepartis uddannelsesordfører mener, at faget kristendom skal være et selvstændigt obligatorisk fag på læreruddannelsen.

  Sidste år var Dansk Folkeparti med til at gennemføre ændringer i læreruddannelsen, hvor faget Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab blev indført som et fag alle lærerstuderende skal have.

  No Comments
 • Svenske socialdemokrater vil øjeblikkeligt stoppe godkendelser af friskoler med religiøs grundlag, skriver Dagen (14.10.2007). Rigsdagsmedlemmet Marie Granlund siger at det handler om skoler, som drives ud fra et grundlag, der ikke inkluderer total ligestilling, accept af homoseksualitet eller hvor børn for eksempel ikke må spise sammen med andre, der ikke er medlem af samme sekt.

  Det sidste er en slet skjult henvisning til en friskole i Småland, som er oprettet af Plymouth-brødrene. Til Världen idag (11.10.2007) siger skolelederen dog, at friskolen er en verdslig skole og at den blev oprettet fordi børnene blev mobbet på grund af deres religiøse tilhørsforhold.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (14.9.2007): Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Martin Henriksen, vil have Undervisningsministeriet til at undersøge, hvem der står bag bogen Skabelsens Atlas.

  Skabelsens Atlas rummer antidarwinistisk propaganda og Martin Henriksen er især bekymret over at dens tyrkiske forfatter, Harun Yahya, giver Darwin og darwinismen ansvaret for, at der findes terrorisme i verden.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (12.9.2007): Der er en voksende kløft imellem den folkekirke-kristne enhedstro, som skolefaget kristendomskundskab skal formidle, og den flerreligiøse og blandingsreligiøse virkelighed, de danske skoleelever befinder sig i. Det mener Marianne Qvortrup Fibiger, lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet og medarbejder på det såkaldte Pluralisme-projekt, som gennem en årrække har kortlagt århusianernes tro.

  No Comments
 • Religion.dk (10.9.2007): Frankrigs præsident Nicolas Sarkoz vil have mere undervisning om religion, moral og etik i grundskolen. Det vil skabe bedre forståelse og tolerance, mener præsidenten, der dermed lægger op til et opgør med den franske sekularisme.

  No Comments
 • Svenska Dagbladet (11.9.2007): De svenske Socialdemokraternas partisekretær Marita Ulvskog kan sammenlignes med børnefængsler:

  »De konfessionelle skoler er i værste fald en slags børnefængsler og jeg mener ikke de skal få statslig støtte« siger Marita Ulvskog i et interview med Svenska Dagbladet.

  Dermed lægger hun op til en stramning af de svenske socialdemokraters nuværende linie, der indebærer en strammere kontrol med friskolerne og øgede magtbeføjelser til den svenske skolestyrelse til at lukke friskoler.

  Læs også:

  • Socialdemokrater i Sverige vil stoppe støtte til religiøse friskoler, Kristeligt Dagblad, 11.9.2007
  No Comments