• DR Nyheder (15.10.2012): Kønsneutral pædagogik i børnehaverne er “forfriskende”, mener Det Radikale Venstres ligestillingsordfører Sofie Carsten Nielsen i tv-programmet Den 2. side (15.10.2012).

  - Jordkloden giver børnene mulighed for at udvikle sig uden at være spærret inde i de forventninger, der er forbundet med køn. Der skal være rum til at gøre flere ting – uanset om man er pige eller dreng, siger hun.

  No Comments
 • Et flertal (S, SF, Enh.) i Københavns Borgerrepræsentation vil straffe hovedstadens friskoller økonomisk, hvis de ikke optager børn med indvandrerbaggrund, skriver Berlingske (4.9.2009).På Christiansborg er uddannelsesordfører Charlotte Dyremose (Kons.) positiv overfor en forsøgsordning. Det afviser både Venstres undervisningsminister Bertel Haarder – der opfordrer de københavnske politikere til at »tale pænt« til friskolerne (Berlingske, 4.9.2009) – og uddannelsesordfører Anne-Mette Winther Christiansen, der kalder afvisningen »hjerteblod« og advarer mod udhulning af hele princippet bag friskoleordningen (Kristeligt Dagblad, 4.9.2009). Også de Radikales Marianne Jelved, afviser et forsøg med henvisning til forældrenes grundlovssikrede ret til at lave frie skoler  (180Grader, 4.9.2009).

  Hos Danmarks Privatskoleforening understreger formand Knud Ernst, at friskolerne tager socialt ansvar. Han finder det svært provokerende, at politikerne vil placere aben for en mislykket kommunal integrationsproces på friskolerne (Berlingske, 4.9.2009).

  Læs også:

  • Friskoleprojekt er en fiasko, Berlingske, 4.9.2009
  1 Comment
 • I 30 år har elever og lærere på folkeskolen Houlkærskolen i VIborg bedt Fadervor til morgensamlingerne. Det skal dog være slut nu, hvis det står til Humanistisk Samfund.

  »Det er overgreb på små børn, at de bliver presset til at gå med i noget, som ikke har noget som helst med deres livssyn at gøre. Bøn er en religiøs handling, som ikke har noget som helst med undervisning at gøre,« siger ambassadør for Humanistisk Samfund Erik Bartram i følge Viborg Folkeblad.

  Skoleinspektør Ole Birch er overrasket over sagen: »Det er korrekt, at vi beder morgenbøn i forbindelse med morgensamlingen. Det har vi gjort, i de 30 år skolen har eksisteret. Men det er ikke et udtryk for en bestemt holdning, skolen har. Det er nok nærmere en tradition, vi ikke har reflekteret særlig meget over,« siger han. Ole Birch har ikke fået henvendelser fra forældre om sagen, og i de 16 år han har været på skolen, har ingen bedt deres børn fritaget fra morgensamlingen – heller ikke forældrene til de 126 børn med anden etnisk baggrund som for tiden er elever på skolen.

  Humanistisk Samfund skal ikke regne med hjælp fra Undervisningsminister Bertel Haarder. »Det er op til en lokal beslutning at træffe afgørelse om, hvordan man finder det mest hensigtsmæssigt at indrette sig på området«, skriver han i et svar til foreningen. Samme holdning har de Radikales undervisningsordfører Marianne Jelved og DFs Martin Henriksen.

  Hos Socialdemokraterne er uddannelsesordfører Christine Antorini i følge DR Nyheder til gengæld mere åben for at gribe ind: »Det at bede en bøn er en religiøs handling, og religiøse handlinger hører kirkerne til og ikke folkeskolerne,« siger Antorini, som sidestiller bøn og forkyndelse.

  Læs også: JP, Kristeligt Dagblad, 180Grader.

  Opdateret (6.1.2009): En mor har meldt sig med en klage, skriver Berlingske og DR Nyheder. Dermed er antallet af utilfredse forældre efter alt at dømme oppe på to.

  No Comments
 • Regeringen vil sætte fokus på det personlige ansvar og har til det formål arrangeret en konference, som blev afholdt mandag d. 19. maj, samt lanceret hjemmesiden mitansvar.dk. I forbindelse med lanceringen har beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen givet et interview til Politiken.

  Læs mere:

  • Regeringen: De rige kræver for meget, Politiken, 17.5.2008 (lignende artikel hos TV2 og JP)
  • R: Regeringen har skabt “mig selv A/S”, JP, 18.5.2008
  • Tvetunget snak om ansvar, leder i Ugebrevet A4, 19.5.2008
  • Liberalisterne: Regeringen taler udenom i ansvarsdebat, 180Grader, 19.5.2008
  No Comments
 • Europarådets medlemsstater bør afkriminalisere abort og sikre kvinder ret til lovlige og ‘sikre’ aborter.

  Det mener Europarådets parlamentariske forsamling, der i sidste uge vedtog en resolution med opfordringen.

  Resolutionen blev vedtaget med 102 stemmer for og 69 imod, mens 14 medlemmer afstod fra at stemme. Ingen danskere stemte imod resolutione. Pernille Frahm (SF), Mogens Jensen (S), Morten Messerschmidt (DF) og Morten Østergaard (Rad.) stemte for, mens Michael Aastrup Jensen (V) og Gitte Seeberg (Uafh.) ikke deltog i afstemningen.

  Til Lifenews.com bemærker Pat Buckley fra British Society for the Protection of Unborn Children, at det er første gang, at et internationalt dokument fremhæver provokeret abort som en rettighed.

  Dokumenter:

  Læs også:

  • Council of Europe member states should guarantee ‘right to access to a safe and legal abortion’, says PACE, pressemeddelelse fra PACE, 16.4.2008
  • Council of Europe Approves Resolution Asking Nations to Legalize Abortion, Lifenews.com, 16.4.2008
  No Comments
 • Kvindernes internationale kampdag d. 8. marts blev fra flere sider benyttet som anledning til på ny at sætte fokus på debatten om forbud mod sexkøb.

  Sverige har kriminaliseret sexkøb, og om få måneder vedtager det norske Storting at forbyde køb af sex. Kvindeorganisationer frygter, at Danmark dermed bliver Nordens ‘Red Light District’:

  Det er en af årsagerne til at 8. marts initiativet har lanceret kampagnen Tag Stilling Mand i tiden op til 8. marts. Organisationerne bag kampagnen mener at køb af sex bør forbydes i Danmark:

  • Kronik: Forbyd sexkøb og kriminaliser kunderne, Jyllands-Posten, 2.1.2008
  • Mandlige kändisser siger nej til købesex, Politiken, 27.2.2008
  • Tidligere prostitueret: Forbud mod sexkøb er nødvendigt, Politiken, 7.3.2008

  I Sexualpolitisk Forum er man ikke overraskende uenig. En del prostituerede og alfonser føler deres lukrative forretning truet og er gået til modangreb, blandt andet ved at lancere netstedet sexarbejde.dk:

  • Sexarbejdere går til modangreb på Kvindesamfund, 180Grader, 5.3.2008
  • Prostituerede kræver anerkendelse, Berlingske, 5.3.2008
  • »Vi er ikke ofre. Vi er kvinder«, Berlingske, 6.3.2008
  • Prostituerede raser over bedrevidende feminister, Nyhedavisen, 7.3.2008
  • Prostitueret – stakkel eller selvstændig?, Jyllands-Posten, 8.3.2008

  De prostituerede får delvist stætte at Institut for Menneskerettigheder, hvor Birgitte Kofod Olsen mener, at man bør »fastholde respekten for, at der jo også er noget, der hedder selvbestemmelsesret og retten til frit at vælge erhverv«:

  Politiske reaktioner

  Prostitution blev afkriminaliseret i 1999 (1998-99 – L 43) efter forslag fra regeringen Nyrup IV. Kun Dansk Folkeparti, Konservative, Kristendemokraterne, Tove Fergo (V) og Christian Mejdahl (V) stemte imod.

  Siden har prostitution har ikke for alvor været i fokus i Folketinget. Der har været noget fokus på:

  Forbud mod køb af sex har været foreslået af Kristeligt Folkeparti i 2003 (2002-03 – L 132). Kun Kristeligt Folkeparti og 3 socialdemokratiske folketingsmedlemmer (Jytte Andersen, Ritt Bjerregaard, og Mette Frederiksen) stemte for, mens SF ikke tog stilling.

  Fortalerne for at forbude køb af sex findes især hos de Radikale og på venstrefløjen, men i følge en hurtig undersøgelse foretaget af Værdipolitik.dk, støtter ingen af disse partier forslaget. På den anden side af folketingssalen overvejer Dansk Folkeparti at støtte et forbud.

  Læs også

  • Dansk Kvindesamfund: Prostitution er køb af et andet menneske – 180Grader: Hvorfor det?, 180Grader, 29.2.2008
  • Ekspert: Prostitution er et fattigdomsproblem, Politiken, 4.3.2008
  • Leder: Sexkøb ikke o.k., Kristeligt Dagblad, 8.3.2008

  (opdateres)

  No Comments
 • De Radikale har fremsat lovforslag (L 67, 2007-08, 2. samling) om at ægteskabslovgivningen gøres ‘kønsneutral’. I praksis betyder det, at et ægteskab ikke længere defineres som et forhold mellem en mand og en kvinde. Den gældende ægteskabslovgivning (LBK nr 38 af 15/01/2007) definerer ikke direkte, at et ægteskab er et forhold mellem en mand og en kvinde, men det regnes for underforstået.

  Lovforslaget gør det muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab og hermed blive omfattet af alle ægteskabets retsvirkninger. Desuden ændrer lovforslaget på to afgørende måder den eksisterende retstilstand:

  • Der bliver mulighed for kirkelig vielse af to personer af samme køn. Dette tillader lovgivningen ikke i dag, selv om præsten er indstillet på at foretage en sådan vielse. Det skal dog være muligt for præster, der ikke ønsker det, at undlade at foretage en vielse af to personer af samme køn.
  • Faderskabsreglerne i børneloven (lov nr 460 af 07/06/2001) kan finde anvendelse på børn, der fødes af en kvinde, der har indgået ægteskab med en anden kvinde

  Bøsser og lesbiske har siden 1989 kunnet indgå registreret partnerskab (LBK nr 938 af 10/10/2005). Denne lov foreslås ophævet.

  De Radikale begrunder lovforslaget med, at det vil fremme det »enkelte individs levevilkår og selvbestemmelsesret«. Samtidig er lovforslaget et udtryk for signalpolitik, idet de Radikale ønsker at »sende et utvetydigt politisk signal om, at forskelsbehandling af seksuelle minoriteter ikke er acceptabelt.«

  I bemærkningerne til lovforslaget nævner de Radikale ikke transseksuelle og polygame som seksuelle minoriteter, men Radikal Ungdom har sammen med Venstres Ungdom tidligere givet udtryk for at flerkoneri bør tillades.

  Både SF og Enhedslisten har programfæstet ønsket om ‘kønsneutralt ægteskab’, mens Socialdemokraterne har sendt signaler i den retning. Naser Khader (NA) er kendt for sine liberale standpunkter på etiske spørgsmål, men under seneste valgkamp undlod NA at love at stemme for kønsneutralt ægteskab. Til gengæld ventes regeringspartierne og Dansk Folkeparti at stemme imod, men enkelte Venstre-folk kan bryde partilinien.

  De Radikale har tidligere fremsat et lignende forslag (B 76, 2006-07). Forslaget blev behandlet i retsudvalget, men blev aldrig behandlet i folketingssalen.

  I både Norge og Sverige behandles der lige nu tilsvarende forslag, som begge ser ud til at blive vedtaget.

  (opdateres)

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (20.12.2007): Meget tyder på at et flertal uden om regeringen og Dansk Folkeparti vil give homoseksuelle ret til adoption.

  Det radikale folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøl har tidligere sammen med venstrefløjen fremsat forslag om at give registrerede partnere adgang til at adoptere danske og udenlandske børn (B61,2005-06, B6, 2004-05, 2. samling).

  Nu vil Ny Alliance stemme for forslaget, og det vil enkelte medlemmer af regeringspartierne formentlig også.

  Charlotte Dyremose (Kons), Karsten Lauritzen (V), Sophie Løhde (V) og løsgængeren Pia Christmas-Møller overvejer at stemme for. De to grønlandske folketingsmedlemmer støtter ligeledes forslaget, mens de to færøske folketingsmedlemmer vil undlade at stemme.

  No Comments
 • Det Radikale folketingsmedlem Lone Dybkjær vil have svar fra Ny Alliance (NA), om partiet går ind for fuld ‘ligestilling’ af homoseksuelle, skriver Politiken (8.11.2007).

  Naser Khader har tidligere givet udtryk for, at Ny Alliance ønsker »maksimale rettigheder til seksuelle minoriteter«, og at NA er »stålfaste« med hensyn til »homoseksuelles rettigheder«.

  Men Ny Alliances spidskandidat i Vestjyllands Storkreds, Leif Mikkelsen, vil ikke love at stemme for en ægteskabslov, der sidestiller homoseksuelle parforhold med ægteskabet, skriver Politiken (8.11.2007).

  De Radikale har tidligere fremsat et beslutningsforslag (B76, 2006-07) om at gøre ægteskabsloven kønsneutral.

  No Comments
 • Jydske Vestkysten (4.11.2007): Ny Alliances Inge-Lene Ebdrup vil give lesbiske med’mødre’ ret til ‘fædre’orlov.

  En lesbisk partner til en mor har ingen juridisk anerkendelse som forælder fra fødslen og må vente 5-6 måneder på at adoptere barnet.

  Inge-Lene Ebdrup mener at lovændringen er en naturlig konsekvens af, at lesbiske har fået ret til kunstig befrugtning.

  Dermed stiller hun sig på linie med Socialdemokraterne, SF, Radikale og Enhedslisten.

  No Comments