• Christiansborg Slotskirke var fyldt ved folketingets traditionsrige åbningsgudstjeneste, skriver Kristeligt Dagblad. Lolland-Falster Stifts biskop, Steen Skovsgaard, prædikede ud fra den bibelske beretning om Jesus som vintræet. Hans prædiken kan læses i Kristeligt Dagblad.

  No Comments
 • Berlingske / Politiken / DR Nyheder (19.7.2008): Mens en række lande har gennemført levevilkårsundersøgelser af homoseksuelle, er bøssers ve og vel i Danmark omgærdet af uvished. Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske efterlyser viden på området .

  SF’eren Kamal Qureshi mener, at staten bør betale de 300.000 kr, som LBL mangler for selv at kunne udføre undersøgelsen.

  No Comments
 • Enhedslisten vil lade danskerne frit vælge køn. I et beslutningsforslag (B 65, 2007-08, 2. samling), foreslår partiet at myndige personer:

  • frit skal kunne bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn
  • selv skal kunne vælge, hvilke kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke
  • have ret til offentlig betalt kønsskifteoperation efter grundig vejledning

  Forslaget begrundes med at »Enhedslisten afviser et system, der juridisk og kulturelt belønner én bestemt livsform, nemlig kernefamilien og den konventionelle kønsidentitet« og kritiserer endvidere at »det kønsmærkede cpr-nummer er med til at opretholde ideen om køn som noget naturligt og medfødt.«

  Samtidig påstår Enhedslisten at cpr-systemts opdeling af mennesker i køn er med til at forhindre ligestilling, og indirekte sammenlignes tilstanden med racisme og forskelsbehandling baseret på social baggrund eller politiske præferencer:

  »(…) køn såvel som klasse, race, etnicitet osv. er sociale kategorier, der tjener til at skabe og fastholde ulighed. Et cpr-nummer bør ikke markere køn, lige så lidt som det bør markere klasse, race, politiske tilhørsforhold, nationalitet eller nogen andre sociale kategorier. Dels afspejler personnummeret et system, der bygger på ulighed mellem køn, dels er det medvirkende til, at denne ulighed bibeholdes til nogles fordel og andres ulempe.«

  Enhedslisten har tidligere fremsat et lignende beslutningsforslag (B 142, 2006-07), som indeholdt en bredere formulering, der blandt andet ville have givet alle uanset køn og seksuel orientering »samme muligheder«.

  Dengang afvist alle øvrige partier forslaget. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) påpegede, at køn i hans verden var en medfødt omstændighed, og kritiserede samtidig Enhedslistens udgangspunkt om, at køn er en social kategori, der tjener til at skabe og fastholde ulighed. Fra oppositionen lød der dog mildere toner. Lene Hansen (S), Lone Dybkjær (Radikale) og Kamal Qureshi (SF) takkede Enhedslisten for at sætte fokus på emnet. Lene Hansen (S) ønskede at sætte yderligere fokus på problematikken, mens Lone Dybkjær var åben for skatteyderbetalte kønsskifteoperationer. Det afviste Kamal Qureshi til gengæld.

  No Comments
 • Det Radikale folketingsmedlem Lone Dybkjær vil have svar fra Ny Alliance (NA), om partiet går ind for fuld ‘ligestilling’ af homoseksuelle, skriver Politiken (8.11.2007).

  Naser Khader har tidligere givet udtryk for, at Ny Alliance ønsker »maksimale rettigheder til seksuelle minoriteter«, og at NA er »stålfaste« med hensyn til »homoseksuelles rettigheder«.

  Men Ny Alliances spidskandidat i Vestjyllands Storkreds, Leif Mikkelsen, vil ikke love at stemme for en ægteskabslov, der sidestiller homoseksuelle parforhold med ægteskabet, skriver Politiken (8.11.2007).

  De Radikale har tidligere fremsat et beslutningsforslag (B76, 2006-07) om at gøre ægteskabsloven kønsneutral.

  No Comments
 • Metroxpress (13.7.2007): Hvis Ny Alliance bliver tungen på vægtskålen efter næste valg, vil der sandsynligvis være flertal for at give lesbiske ret til ‘fædre’orlov.

  Det radikale Venstre (Simon Emil Ammitzbøl og Lone Dybkjær) fremsatte sidste år beslutningsforslag (2006-07, B11) om at ‘ligestilling af forældrepar af samme køn’. Forslaget blev ikke vedtaget. Venstre, Konservative og DF stemte imod, mens Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og de Radikale selv stemte for (se afstemningsresultat her).

  No Comments
 • DR Nyheder (24.5.2007): Der tegner sig et flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti imod at give enlige adoptivforældre ret til at få forhøjet børnetilskud.

  Beslutningsforslaget (2006-07 – B 74) er stillet af SF.

  No Comments
 • Jyllands-Posten (11.3.2007): Staten skal ikke betale for, at homoseksuelle omvendes til heteroseksuelle. Socialminister Eva Kjer Hansen (V) har derfor bedt den kristne forening Agape om en redegørelse for, om statslige penge – øremærket til kriserådgivning – i stedet er blevet brugt til en sådan religiøs omvendelse.

  Baggrunden for socialministerens tiltag er et §20-spørgsmål (S 3226) fra Per Clausen (MF, Enh.).

  No Comments
 • Dansk Folkeparti (DF) vil nu forsøge at indføre brugerbetaling for kunstig befrugtning af enlige og lesbiske, skriver Politiken. DF har derfor fremsat et lovforslag (L113, 2006-1).

  I 2006 ændrede (L151, 2005-1) Folketinget lov om kunstig befrugtning. I den forbindelse vedtog et flertal, at enlige kvinder og lesbiske kvinder i lesbisk parforhold skulle kunne modtage behandlingen i det offentlige sundhedsvæsen uden beregning. Venstre-folkenene Søren Pind, Peter Christensen og Jørgen Winther forsøgte af hindre dette.

  Birthe Skaarups (sundhedsordfører, DF) begrundelse for at ønske denne mulighed fjernet er at der er bedre ting at bruge pengene på. I følge bemærkningerne til lovforslaget (pkt. 6) vurderedes de offentlige ekstraudgifter til 1,2 mio. kr.

  Venstres familieordfører Inger Støjberg påpeger at rettigheder og pligter ikke følges ad i den nuværende lov: »For eksempel hvis et lesbisk par får et barn på det offentliges regning, men opgiver faren som ukendt, så skal kommunen betale børnebidraget. «

  SFs Kamal Qureshi kalder DFs forslag for diskrimination og truer med, at en lovændring vil blive indbragt for det nye Klagenævn for Ligebehandling.

  Kilde:
  Politiken, 11.2.2007.

  Læs også:
  Lov om kusntig befrugtning, gældende til og med 2006.
  Lov om kusntig befrugtning, gældende fra og med 2007.

  Kommentarer slået fra