• Kristeligt Dagblad (13.3.2012): I den krigshærgede syriske by Homs har Syriens opposition indført den islamiske skat jizya, der kun pålægges ikke-muslimer. Manglende betaling resulterer ifølge vidner i kidnapning af familiemedlemmer

  Refereret i: Politiken

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (12.2.2011): Danmarks udenrigsminister, Lene Espersen (K), har taget personlig kontakt til Afghanistans udenrigsminister for at forhindre, at to kristne konvertitter bliver henrettet. Den 46-årige Said Musa og den 25-årige Shoaib Asadullah er begge fængslet i Afghanistan og er blevet truet med henrettelse inden for kort tid. Deres forbrydelse er, at de har omvendt sig fra islam til kristendom, påpeger otte organisationer på folkekirkens højrefløj i en appel, som de sender til den danske regering og udenrigsministeren med opfordring til politisk handling.

  No Comments
 • Hverken den lokale sognepræst eller nærpolitiet i Vollsmose kan genkende billedet af en bydel, hvor kristne og muslimer bliver chikaneret bort, skriver jp.dk.

  »Vi har aldrig oplevet nogen form for religiøs spændinger,« siger sognepræst Torben Hangaard, der har været præst i Vollsmose i 25 år og boet i området i samme periode.

  Han peger på, at muslimske børn går til lektiecafe i den kristne kirke, og at imamer undertiden bruger kirkens kontor til deres arbejde.

  Torben Hangaard er socialdemokratisk byrådsmedlem og er i fritiden foredragsholder – bl.a. med et foredrag om »den kristne imam«.

  Heller ikke leder af Vollsmose nærpoliti, Per Frank, kan genkende billedet af et område med »store religiøse spændinger«.

  »Når der er konflikter, så har vi alle de klassiske motiver: Familiefejder, penge og konflikter over kærester. Men jeg kan ikke dokumentere, at nogle af dem er religiøst motiveret,« siger Per Frank.

  No Comments
 • Politiken (29.1.2011): I Vollsmose går jøder og kristne under jorden, fordi de trues med tæsk og får brændt deres biler af. I Gellerup har kirken ansat vagtværn for at få bugt med beboernes hærværk. Og i københavnske områder med mange muslimske beboere anbefales jødiske gymnasieelever at søge andre steder hen.

  Kristeligt Dagblad (12.1.2011) / Politiken (29.1.2011): Den iranske frikirkepastor Massoud Fouroozandeh er en af dem, der har set sig nødsaget til at flytte fra Vollsmose. Han er nu flyttet til et hemmeligt sted på Fyn.

  1 Comment
 • Naser Khader (NA) mener at Det Islamiske Trossamfund skal fratages de privilegier, der følger med status som godkendt trossamfund i Danmark.

  Baggrunden er at Trossamfundets imam Mostafa Chendid, har offentligt tilkendegivet, at han ser den indflydelsesrige islamiske prædikant Yusuf al-Qaradawi som sin åndelige inspirator.

  Yusuf al-Qaradawi

  • har indrejseforbud i bl.a. Storbritannien og USA pga. opfordringer til terrorhandlinger.
  • var med til at optrappe Muhammed-krisen i 2006, ligesom ham i februar 2008 endnu engang opfordrede til boykot af danske varer.

  Naser Khaders begrundelse er, »at lederne af Islamisk Trossamfund støtter en ekstremist som al-Qaradawi, der har opfordret til boykot af danske varer, og at deres talsmand Kasem Ahmad har tætte forbindelser til Hizb ut-Tahrir giver grund til at genoverveje principperne for, hvordan et trossamfund bliver godkendt. Jeg vil ikke forbyde trossamfund, men hvorfor skal den danske stat støtte trossamfund, der læner sig op ad ekstreme ideologier, som opfordrer til vold.«

  Naser Khader har stillet to spørgsmål til ministeren i forbindelse (S 841 – 2007-08, 2. samling og S 842 – 2007-08, 2. samling) med sit forslag. Justitsminister Lene Espersen (Kons) vil ikke udtale sig, før spørgsmålene er besvaret.

  Retsgrundlag

  I følge grundlovens §67 har borgerne »ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.«

  Uafhængigt af dette kan religiøse foreninger endvidere blive godkendt som trossamfund. Kriterierne for en godkendelse er fastlagt i forarbejderne til ægteskabsloven. Justitsministeriet har siden 23. november 2007 stået for godkendelsen af trossamfund. Udvalget består bl.a. en jurist, en teolog og en professor i religion. Godkendte trossamfund opnår en række fordele:

  Politiske reaktioner

  Henrik Dam Kristensen (integrationsordfører, S) og Tom Behnke (retsordfører, Kons) mener at trossamfundets godkendelse skal vurderes igen.

  Pernille Vigsø Bagge (kirkeordfører, SF) ser ingen grund til et eftersyn af Islamisk Trossamfund. »I så fald burde mange trossamfund med bizarre tendenser undersøges. Bizarre elementer findes også inden for folkekirken,« mener hun.

  Ny Alliance og Dansk Folkeparti er parate til at fjerne den officielle anerkendelse og skatteprivilegiet for foreningen.

  Læs også:

  No Comments
 • Friskoleloven skal ændres, så det forbydes at oprette friskoler til indvandrerbørn. Det siger Københavns socialdemokratiske integrationsborgmester, Jakob Hougaard til Berlingske (27.11.2007):

  »Det er problematisk, at man kan oprette friskoler, hvis primære målgruppe er indvandrere. Og det er et problem, at vi i Danmark har så massiv offentlig støtte til en skoleform, som er så uhensigtsmæssig i forhold til integrationen. Jeg mener ikke, at man skal kunne oprette friskoler, der har indvandrerbørn som primær målgruppe«

  »Det kan godt være, at friskolerne klarer sig fint fagligt, men integration handler jo om, at indvandrere og danske børn lærer af hinanden og har hinanden som kammerater.«

  Jakob Hougaards melding falder i følge DR Nyheder (27.11.2007) i god jord hos Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Martin Henriksen.

  Overfor Kristeligt Dagblad (27.11.2007) betegner undervisningsminister Bertel Haarder (V) Jakob Hougaards forslag en glidebane på vejen mod at afskaffe borgernes frihed til at vælge:

  »De frie skoler giver os jo den fordel, at de har lov til at gå andre veje. Det kan vi andre jo så enten blive inspireret af, eller vi kan sige, at det vil vi i hvert fald ikke efterligne.

  Men selve det at den frihed er der, er et meget vigtigt og grundfæstet led i dansk demokrati, som er hundrede år gammelt, det giver os nemlig folkestyre og ikke politikerstyre,« siger Bertel Haarder.

  Læs også:

  • Skarp kritik af forslag om at forbyde etniske friskoler, Berlingske, 27.11.2007
  • Friskolebørn skal ind i folkeskolernes fritidsordning, Berlingske, 27.11.2007
  No Comments
 • Dagens Nyheter (10.11.2007): Lederen af det svenske Vänsterpartiet (som svarer til SF), Lars Ohly, retter i et debatindlæg et skarpt angreb på friskoler og på forældrenes ret til at opdrage deres børn:

  Især for børn i dybt religiøse familier er det nødvendigt at børnene får mulighed for at drage nytte af en uafhængig uddannelse. Det kan Plymouthbrødrene eller Livets Ord aldrig tilbyde. Kristdemokraterne taler gerne om at forældrene er dem, som ved hvad er bedst for deres børn. Mange gange er det sådan, men det faktum at visse forældre placerer sine børn i skoler, som drives af religiøse sekter, viser med al ønskelig tydelighed, at det ikke altid er tilfældet.

  Den svenske avis Dagen (22.11.2007), skriver at Livets Ords friskole får høje karakterer af den svenske skolestyrelse.

  Læs også:

  • Mp stödjer kd: s skolpolitik, Dagen, 10.11.2007
  No Comments
 • Dagsavisen (14.11.2007): Lederen for norsk LO, Roar Flåthen, vil gøre det ulovligt for religiøse organisationer at diskriminere homofile i partnerskab ved ansættelser.

  Samtidig opfordrer LO-lederen den norske kirke til at tillade ansættelser af homofile præster.

  Læs også:

  • Ja til homofile i vigslede stillinger, pressemeddelelse fra norsk LO, 12.11.2007
  No Comments
 • Kreationisme og intelligent design kan blive en trussel mod demokratiet og menneskerettighederne, og mod udviklingen af vores samfund.

  Sådan lyder påstandene i en rapport (doc. 11297, 8.6.2007), som Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) afviste at behandle på sit plenarmøde d. 25. juni 2007.

  Nu er rapporten (doc. 11375, 17.9.2007) genfremsat stort set uændret til behandling torsdag d. 4. oktober 2007 (se dagsorden).

  Læs også

  • Europarådet: Intelligent Design er en trussel mod demokrati og folkesundhed, Værdipolitik.dk, 24.6.2007
  • Kontroversiel rapport taget af bordet, Værdipolitik.dk, 26.6.2007

  Dokumentation

  Uddrag fra rapporten:

  »Den parlamentariske forsamling er bekymret for de mulige negative effekter af spredningen af kreationistiske idéer indenfor vores uddannelsessystemer og for konsekvenserne for vores demokratier. Hvis vi ikke er forsigtige, kan kreationisme udvikle sig til en trussel mod menneskerettigheder, som er et nøgleområde for Europarådet.« (punkt A1)

  »At benægte [evolution] kan få alvorlige konsekvenser for udviklingen af vores samfund. Fremskridt i medicinsk forskning med formål at bekæmpe infektionssygdomme som AIDS er umuligt hvis hvert princip for evolution benægtes. Man kan ikke være fuldt opmærksom på risici involveret ved den væsentlige nedgangen i biodiversitet og ved klimaforandringer, uden forståelse for evolutionens mekanismer.« (punkt A10)

  »Den totale afvisning af naturvidenskab er uden tvivl en af de mest alvorlige trusler mod menneskerettigheder og borgerlige rettigheder.« (punkt A11)

  »Krigen mod evolutionsteorien og mod dens tilhængere udspringer ofte i former for religiøs ekstremisme, som er tæt forbundet til ekstreme højreorienterede politiske bevægelser. Den kreationistiske bevægelse har reel politisk magt. Fakta, som er blevet afsløret ved flere lejligheder, er at nogle tilhængere af kreationisme ønsker at erstatte demokrati med teokrati.« (punkt A12)

  »Undervisning om alle fænomener vedrørende evolution som en fundamental videnskabelig teori er derfor altafgørende for at sikre fremtiden for vores samfund og vores demokratier.« (punkt A14)

  »Hvis vi ikke er forsigte, vil de værdier, som er essensen for Europarådet, kommer under fare fra kreationistiske fundamentalister.« (punkt A17)

  Se sammenstilling af de to resolutionsforslag.

  No Comments
 • Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har med stemmerne 9 mod 8 dømt den norske stat for overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med en sag om kristendoms- og religionsundervisningn (kaldet KRL-faget) i den norske folkeskole. Stridspunktet er, hvorvidt opdelingen af faget i en kristendomsdel og en religions- og livssynsdel er skarp nok, og hvorvidt fritagelsesmuligheden er god nok. Dermed rammer dommen lige ind i den danske debat om fritagelse i kristendomsundervisningen.

  i 2004 blev Norge dømt af FNs menneskerettighedskomité i samme sag. Det medførte ændringer af faget fra 2005.

  Læs også:

  • KRL-faget bryter med menneskerettighetene i Aftenposten, 29.6.2007
  • - Alvorlig at Norge er dømt i Strasbourg i Aftenposten, 29.6.2007
  • - KRL med bedre fritaksrett i Vårt Land, 29.6.2007
  No Comments