• Fagpersonale har ikke pligt til at hjælpe handicappede borgere til at købe sex hos en prostitueret. Dansk Handicapforbund undrer sig.

  Socialstyrelsen har udsendt en ny håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse, hvor ordlyden om hjælp til købesex er ændret.

  Den tidligere vejledning fra 2001 lagde op til, at det socialfaglige personale skulle indtage en aktiv rolle og hjælpe den handikappede med »kontakt til en prostitueret«:

  Hjælpepersonen må i nogle tilfælde følge personen til den prostituerede. Det kan også være relevant, at hjælpepersonen har en samtale med den prostituerede for sammen med personen at formidle ønsker, sørge for, at der er afsat tid nok etc.

  I den nye håndbog slås det fast at prostitution ikke er strafbart, men at en medarbejder altid kan sige nej til at skaffe en prostitueret:

  I enkelte tilfælde oplever fagpersoner, at en borger udtrykker ønske om hjælp til at tage kontakt til en prostitueret. Fagpersoner har ikke pligt til at formidle en sådan kontakt

  Formanden for Dansk Handicap Forbunds etiske udvalg, Karsten Jensen, undrer sig:

  - Vi tager ikke stilling til, om prostitution bør være lovligt eller ej, men i dag er det lovligt både at sælge og købe sex, og derfor er det problematisk, hvis man nu vil afskære en bestemt befolkningsgruppe fra en mulighed, som alle andre helt lovligt kan benytte, siger Karsten Jensen

  Hos Socialdemokraterne forsvarer ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff ændringen:

  - Jeg synes, det er fremragende, at vi endelig har fået ændret vejledningen, for det er ikke det offentliges opgave at hjælpe med kontakt til prostituerede.

  Kilder:

  No Comments
 • Hvis Socialdemokraterne og SF får regeringsmagten efter et valg, vil er blive nedsat en kommission, der skal udarbejde en »moderne forfatning for folkekirken,« siger Socialdemokraternes kirkeordfører Karen Klint, som mener at det er ikke holdbart, at staten påtager sig ansvaret som arbejdsgiver og er chef for folkekirkens økonomi.

  SFs kirkeorfører, Pernille Vigsø Bagge, vil »arbejde hen imod, at kirkeministerposten bliver overflødiggjort ad åre og erstattet af en religionsministerpost«.

  Kilder

  Læs også
  • Hver anden folketingskandidat vil adskille kirke og stat, Kristeligt Dagblad, 08.09.2011
  • S: Staten skal ikke betale præsters løn, JP, 09.09.2011
  No Comments
 • Med kun syv dages høringsfrist føler landets fri-og privatskoler, at 150 års tradition for skolefrihed er ved at blive kørt helt over af undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V), skriver DR Nyheder. I et nyt lovforslag vil regeringen gøre en del af tilskuddet til de frie skoler afhængigt af, at de optager flere tosprogede elever og desuden underviser de pågældende i bestemte fag.

  I Dansk Friskoleforening er man dels oprørt over den korte høringsfrist, dels at der lægges op til et brud med dansk friskoletradition i og med at friskolerne pålægges samme tests som i Folkeskolen.

  Begge regeringens potentielle støttepartier Liberal Alliance og Kristendemokraterne er skeptiske. Det samme gælder hos Socialdemokraterne og SF, hvor Christine Antorini og Pernille Vigsø Bagge kritiserer, at forslaget er et opgør med den decentrale skolestruktur. Så sent som i september 2009 foreslog Christine Antorini og Pernille Vigsø Bagges partifæller i Københavns Borgerrepræsentation, dog at straffe friskoler, der ikke optager børn med indvandrerbaggrund.

  Kilder

  • Friskoler i oprør mod regeringen, DR Nyheder, 7.4.2011

  Links

  Fakta

  • Der afsættes en pulje på 20 mio kr årligt, som tages fra friskolernes tilskud.
  • Puljen fordeles til styrkelse af undervisningen i kristendom, dansk sprog og dansk historie på de skoler, der dokumenterer en tilvækst af tosprogede elever. Friskolerne, der modtager det særlige tilskud, skal dog samtidig have mindre end 25 pct. af denne elevgruppe. Det vil sige at ‘etniske’ friskoler ikke kan få tilskud til styrkelsen af den pågældende undervisning.
  • Lovforslaget blev sendt i høring den 30. marts med frist for høringssvar d. 6. april.
  • Christine Antorini udtalte i februar 2011, at Socialdemokraterne vil »øge friskolernes sociale ansvar, for eksempel ved at indføre to takster: Lidt lavere takst for elever til den almene undervisning, og lidt højere takst til elever der har brug for specialundervisning, tosprogsundervisning med videre.« (Kristeligt Dagblad, 16.2.2011)

  Læs også

  No Comments
 • Et flertal (S, SF, Enh.) i Københavns Borgerrepræsentation vil straffe hovedstadens friskoller økonomisk, hvis de ikke optager børn med indvandrerbaggrund, skriver Berlingske (4.9.2009).På Christiansborg er uddannelsesordfører Charlotte Dyremose (Kons.) positiv overfor en forsøgsordning. Det afviser både Venstres undervisningsminister Bertel Haarder – der opfordrer de københavnske politikere til at »tale pænt« til friskolerne (Berlingske, 4.9.2009) – og uddannelsesordfører Anne-Mette Winther Christiansen, der kalder afvisningen »hjerteblod« og advarer mod udhulning af hele princippet bag friskoleordningen (Kristeligt Dagblad, 4.9.2009). Også de Radikales Marianne Jelved, afviser et forsøg med henvisning til forældrenes grundlovssikrede ret til at lave frie skoler  (180Grader, 4.9.2009).

  Hos Danmarks Privatskoleforening understreger formand Knud Ernst, at friskolerne tager socialt ansvar. Han finder det svært provokerende, at politikerne vil placere aben for en mislykket kommunal integrationsproces på friskolerne (Berlingske, 4.9.2009).

  Læs også:

  • Friskoleprojekt er en fiasko, Berlingske, 4.9.2009
  1 Comment
 • I 30 år har elever og lærere på folkeskolen Houlkærskolen i VIborg bedt Fadervor til morgensamlingerne. Det skal dog være slut nu, hvis det står til Humanistisk Samfund.

  »Det er overgreb på små børn, at de bliver presset til at gå med i noget, som ikke har noget som helst med deres livssyn at gøre. Bøn er en religiøs handling, som ikke har noget som helst med undervisning at gøre,« siger ambassadør for Humanistisk Samfund Erik Bartram i følge Viborg Folkeblad.

  Skoleinspektør Ole Birch er overrasket over sagen: »Det er korrekt, at vi beder morgenbøn i forbindelse med morgensamlingen. Det har vi gjort, i de 30 år skolen har eksisteret. Men det er ikke et udtryk for en bestemt holdning, skolen har. Det er nok nærmere en tradition, vi ikke har reflekteret særlig meget over,« siger han. Ole Birch har ikke fået henvendelser fra forældre om sagen, og i de 16 år han har været på skolen, har ingen bedt deres børn fritaget fra morgensamlingen – heller ikke forældrene til de 126 børn med anden etnisk baggrund som for tiden er elever på skolen.

  Humanistisk Samfund skal ikke regne med hjælp fra Undervisningsminister Bertel Haarder. »Det er op til en lokal beslutning at træffe afgørelse om, hvordan man finder det mest hensigtsmæssigt at indrette sig på området«, skriver han i et svar til foreningen. Samme holdning har de Radikales undervisningsordfører Marianne Jelved og DFs Martin Henriksen.

  Hos Socialdemokraterne er uddannelsesordfører Christine Antorini i følge DR Nyheder til gengæld mere åben for at gribe ind: »Det at bede en bøn er en religiøs handling, og religiøse handlinger hører kirkerne til og ikke folkeskolerne,« siger Antorini, som sidestiller bøn og forkyndelse.

  Læs også: JP, Kristeligt Dagblad, 180Grader.

  Opdateret (6.1.2009): En mor har meldt sig med en klage, skriver Berlingske og DR Nyheder. Dermed er antallet af utilfredse forældre efter alt at dømme oppe på to.

  No Comments
 • 180Grader (29.9.2008): Klynk og krav om kvoter får ikke kvinder til tops i erhvervslivet. Hårdt arbejde og daglige resultater gør, pointerer Christina Hvid, direktør i Danske Slagterier.

  Hun tør næsten ikke sige det, skriver direktør Christina Hvid fra Danske Slagterier og Danish Meat Association. Men hun gør det alligevel i en kronik om kvindekvoter i erhvervslivet i Berlingske Tidende d. 29. september:

  “Det vigtigste er at lade være med at klynke. Kom på banen og spil spillet efter de samme regler som alle andre. Så er det nemlig kvalifikationerne, der afgør, hvor langt du når. Kvoter er kun for dem, der ikke er klar til at investere det, der kræves.”

  No Comments
 • Berlingske (25.5.2008): Hver fjerde friskole har så dårlig økonomi, at de reelt kan komme i fare for at lukke. Det vurderer Dansk Friskoleforening. Bertel Haarder er ikke parat med hjælp.

  Berlingske (25.5.2008): Midt i en økonomisk krise, får mange privatskoler nye udgifter. Ny lønaftale for lærerne kan gøre ondt værre.

  Berlingske (25.5.2008): Selv om tallene i regnskabet tyder på økonomisk krise, ser de berørte friskoler lyst på fremtiden. Stor elevfremgang giver håb om bedre økonomi efter hårde år med store investeringer.

  • Friskoler truet af tomme pengekasser, Berlingske, 25.5.2008
  • Friskoler får større udgifter til løn, Berlingske, 25.5.2008
  • Elevfremgang skal redde friskoler, Berlingske, 25.5.2008
  No Comments
 • Flere medier / Værdipolitik.dk (8.5.2008): Skanninger af gravide og deres fostre får antallet af aborter foretaget efter 12. uge til at stige. Sidste år fik 818 tilladelse fra abortsamrådene – det største antal nogensinde.

  Kristeligt Dagblad (9.5.2008): Det rekordstore antal aborter foretaget efter 12. uge skal bringes ned, og forældre skal have bedre information om følgerne af en sen abort. Det ønsker både Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti, der frygter flere aborter på længere sigt.

  Resumé af artiklen:

  Jens Peter Vernersen, sundhedsordfører (S), efterlyser en samlet handlingsplan på abortområdet og har bedt sundhedsministeren redegøre for initiativerne på området: »Det er ikke godt, at vi slår rekorder på det her område. Det bekymrer mig altid, når kvinder får foretaget abort efter 12. uge. Det er vigtigt, at vi får belyst årsagerne til denne udvikling.«

  Tina Petersen, handicapordfører (DF), har selv et handicappet barn og mener der er gået perfektionisme i den hos både lægerne og forældrene: »De tager for hurtigt en beslutning om abort, når scanningen afslører et barn med handicap. (…) Jeg tror, at det er blevet kutyme hos lægerne og forældrene, at man vælger aborten fremfor det handicappede barn. I 20. uge er barnet levedygtigt, og så er vi altså ovre i en meget alvorlig etisk problemstilling.«

  Kamal Qureshi (SF): »Det afgørende er, at scanningerne er præcise og hurtige. Det er ikke et let valg at få en sen abort, og vi skal støtte kvinden i hendes valg uan-set udfaldet. Men det er nødvendigt at nedbringe det høje tal. For der er tale om meget alvorlige indgreb.«

  Birgitte Josefsen (V): »Det er bestemt et højt tal, men der ligger en lægefaglig vurdering bag aborterne. Og den må vi forholde os til. Antallet af sene aborter skal selvfølgelig være så lavt som muligt, men vi vente med at se på, om det er en blivende tendens. Det kan vi ikke se ud fra et års statistik. Derfor må vi slå koldt vand i blodet.«

  Kilde:

  No Comments
 • Europarådets medlemsstater bør afkriminalisere abort og sikre kvinder ret til lovlige og ‘sikre’ aborter.

  Det mener Europarådets parlamentariske forsamling, der i sidste uge vedtog en resolution med opfordringen.

  Resolutionen blev vedtaget med 102 stemmer for og 69 imod, mens 14 medlemmer afstod fra at stemme. Ingen danskere stemte imod resolutione. Pernille Frahm (SF), Mogens Jensen (S), Morten Messerschmidt (DF) og Morten Østergaard (Rad.) stemte for, mens Michael Aastrup Jensen (V) og Gitte Seeberg (Uafh.) ikke deltog i afstemningen.

  Til Lifenews.com bemærker Pat Buckley fra British Society for the Protection of Unborn Children, at det er første gang, at et internationalt dokument fremhæver provokeret abort som en rettighed.

  Dokumenter:

  Læs også:

  • Council of Europe member states should guarantee ‘right to access to a safe and legal abortion’, says PACE, pressemeddelelse fra PACE, 16.4.2008
  • Council of Europe Approves Resolution Asking Nations to Legalize Abortion, Lifenews.com, 16.4.2008
  No Comments
 • Nyhedsavisen (8.4.2008): World Outgames – et idrætsstævne for homoseksuelle – er ramt af en skandale. Direktør Uffe Elbæk brugte i november 2007 ca. 9000 kr af stævnets kasse på at tage til et privat bryllup i Dallas, Texas. World Outgames er næsten udelukkende finansieret af Københavns Kommune, der indtil videre har støttet projektet med 23 mill. kr.

  Nyhedsavisen (8.4.2008) : Uffe Elbæk mener selv, at brylluppet gav ham en unik mulighed for at mødes under uformelle former med potentielle pengedonorer. Lektor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen, mener at det kompliceret at vurdere, om Elbæk har overtrådt loven, da Outgames er oprettet som et anpartsselskab. Men hvis selskabet havde været offentligt, ville Uffe Elbæks posteringerne have været ulovlige.

  I Københavns Borgerrepræsentation ønsker Karin Storgaard (DF) og Bjarne Fey (SF) at sagens kulegraves.

  Nyhedsavisen (9.4.2008): Uffe Elbæk anklages også for nepotisme og lovbrud.

  • Uffe Elbæks søn arbejder som ansat i reklamebureauet Primetime Kommunikation, med at skaffe World Outgames og far omtale.
  • Uffe Elbæks efter eget udsagn »bedste, nærmeste og ældste ven«, Jørgen Smidstrup, udarbejder grafik til World Outgames. Jørgen Smidstrup fik 94.660 kroner fra World Outgames i 2007.

  Nyhedsavisen (10.4.2008): Kulturborgmester Pia Allerslev (V) har fuld tillid til Uffe Elbæk: »Jeg har stadig fuld tillid til Uffe Elbæk. Hverken det I har skrevet i avisen i går eller i dag får mig til at vakle. Hvis der skulle komme mere frem, må vi se på det,« siger kulturborgmester Pia Allerslev. Hos Sosicaldemokraterne har man samme holdning: »Jeg kan kun sige, at socialdemokraterne foreløbig er trygge ved ham som direktør,« sagde Simon Strange efter et møde i kulturudvalget, hvor sagen blev gennemgået.

  Nyhedsavisen (11.4.2008): De Konservative i Borgerrepræsentationen mener til gengæld at nepotisme og pengerod må få konsekvenser for ledelsen, der bør skiftes ud.

  »Når man ser på, hvor lidt de har opnået, så kan man spørge, hvad de over 20 ansatte får tiden til at gå med. Hvis vi ikke får rettet op, så ender det i en bragende fiasko – på linie med det seneste Outgames-arrangement i Canada, der endte med et underskud på 30 millioner,« siger Peter Schlüter.

  Læs også:

  • Chef for homo-OL skal stå skoleret, Nyhedsavisen, 9.4.2008


  No Comments