• Nyhedsavisen (8.4.2008): World Outgames – et idrætsstævne for homoseksuelle – er ramt af en skandale. Direktør Uffe Elbæk brugte i november 2007 ca. 9000 kr af stævnets kasse på at tage til et privat bryllup i Dallas, Texas. World Outgames er næsten udelukkende finansieret af Københavns Kommune, der indtil videre har støttet projektet med 23 mill. kr.

  Nyhedsavisen (8.4.2008) : Uffe Elbæk mener selv, at brylluppet gav ham en unik mulighed for at mødes under uformelle former med potentielle pengedonorer. Lektor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen, mener at det kompliceret at vurdere, om Elbæk har overtrådt loven, da Outgames er oprettet som et anpartsselskab. Men hvis selskabet havde været offentligt, ville Uffe Elbæks posteringerne have været ulovlige.

  I Københavns Borgerrepræsentation ønsker Karin Storgaard (DF) og Bjarne Fey (SF) at sagens kulegraves.

  Nyhedsavisen (9.4.2008): Uffe Elbæk anklages også for nepotisme og lovbrud.

  • Uffe Elbæks søn arbejder som ansat i reklamebureauet Primetime Kommunikation, med at skaffe World Outgames og far omtale.
  • Uffe Elbæks efter eget udsagn »bedste, nærmeste og ældste ven«, Jørgen Smidstrup, udarbejder grafik til World Outgames. Jørgen Smidstrup fik 94.660 kroner fra World Outgames i 2007.

  Nyhedsavisen (10.4.2008): Kulturborgmester Pia Allerslev (V) har fuld tillid til Uffe Elbæk: »Jeg har stadig fuld tillid til Uffe Elbæk. Hverken det I har skrevet i avisen i går eller i dag får mig til at vakle. Hvis der skulle komme mere frem, må vi se på det,« siger kulturborgmester Pia Allerslev. Hos Sosicaldemokraterne har man samme holdning: »Jeg kan kun sige, at socialdemokraterne foreløbig er trygge ved ham som direktør,« sagde Simon Strange efter et møde i kulturudvalget, hvor sagen blev gennemgået.

  Nyhedsavisen (11.4.2008): De Konservative i Borgerrepræsentationen mener til gengæld at nepotisme og pengerod må få konsekvenser for ledelsen, der bør skiftes ud.

  »Når man ser på, hvor lidt de har opnået, så kan man spørge, hvad de over 20 ansatte får tiden til at gå med. Hvis vi ikke får rettet op, så ender det i en bragende fiasko – på linie med det seneste Outgames-arrangement i Canada, der endte med et underskud på 30 millioner,« siger Peter Schlüter.

  Læs også:

  • Chef for homo-OL skal stå skoleret, Nyhedsavisen, 9.4.2008


  No Comments
 • De Radikale har fremsat lovforslag (L 67, 2007-08, 2. samling) om at ægteskabslovgivningen gøres ‘kønsneutral’. I praksis betyder det, at et ægteskab ikke længere defineres som et forhold mellem en mand og en kvinde. Den gældende ægteskabslovgivning (LBK nr 38 af 15/01/2007) definerer ikke direkte, at et ægteskab er et forhold mellem en mand og en kvinde, men det regnes for underforstået.

  Lovforslaget gør det muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab og hermed blive omfattet af alle ægteskabets retsvirkninger. Desuden ændrer lovforslaget på to afgørende måder den eksisterende retstilstand:

  • Der bliver mulighed for kirkelig vielse af to personer af samme køn. Dette tillader lovgivningen ikke i dag, selv om præsten er indstillet på at foretage en sådan vielse. Det skal dog være muligt for præster, der ikke ønsker det, at undlade at foretage en vielse af to personer af samme køn.
  • Faderskabsreglerne i børneloven (lov nr 460 af 07/06/2001) kan finde anvendelse på børn, der fødes af en kvinde, der har indgået ægteskab med en anden kvinde

  Bøsser og lesbiske har siden 1989 kunnet indgå registreret partnerskab (LBK nr 938 af 10/10/2005). Denne lov foreslås ophævet.

  De Radikale begrunder lovforslaget med, at det vil fremme det »enkelte individs levevilkår og selvbestemmelsesret«. Samtidig er lovforslaget et udtryk for signalpolitik, idet de Radikale ønsker at »sende et utvetydigt politisk signal om, at forskelsbehandling af seksuelle minoriteter ikke er acceptabelt.«

  I bemærkningerne til lovforslaget nævner de Radikale ikke transseksuelle og polygame som seksuelle minoriteter, men Radikal Ungdom har sammen med Venstres Ungdom tidligere givet udtryk for at flerkoneri bør tillades.

  Både SF og Enhedslisten har programfæstet ønsket om ‘kønsneutralt ægteskab’, mens Socialdemokraterne har sendt signaler i den retning. Naser Khader (NA) er kendt for sine liberale standpunkter på etiske spørgsmål, men under seneste valgkamp undlod NA at love at stemme for kønsneutralt ægteskab. Til gengæld ventes regeringspartierne og Dansk Folkeparti at stemme imod, men enkelte Venstre-folk kan bryde partilinien.

  De Radikale har tidligere fremsat et lignende forslag (B 76, 2006-07). Forslaget blev behandlet i retsudvalget, men blev aldrig behandlet i folketingssalen.

  I både Norge og Sverige behandles der lige nu tilsvarende forslag, som begge ser ud til at blive vedtaget.

  (opdateres)

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (20.12.2007): Meget tyder på at et flertal uden om regeringen og Dansk Folkeparti vil give homoseksuelle ret til adoption.

  Det radikale folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøl har tidligere sammen med venstrefløjen fremsat forslag om at give registrerede partnere adgang til at adoptere danske og udenlandske børn (B61,2005-06, B6, 2004-05, 2. samling).

  Nu vil Ny Alliance stemme for forslaget, og det vil enkelte medlemmer af regeringspartierne formentlig også.

  Charlotte Dyremose (Kons), Karsten Lauritzen (V), Sophie Løhde (V) og løsgængeren Pia Christmas-Møller overvejer at stemme for. De to grønlandske folketingsmedlemmer støtter ligeledes forslaget, mens de to færøske folketingsmedlemmer vil undlade at stemme.

  No Comments
 • Børn skal kunne have tre værger. Det mener formanden for det svenske Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheder (RFSL), Sören Juvas, i følge netstedet Allt om Barn (28.11.2007).

  Sören Juvas begrunder forslaget med, at det er umuligt for bøssepar at adoptere fra udlandet. Når det gælder homoadoptioner i Sverige, drejer det sig næsten altid om adoption af nærtstående, hvor den lesbiske partner til barnets mor adopterer.

  »Der er altid en biologisk mor, der som regel tager aktiv del i forældreskabet, og et barn kan ikke have tre værger [vårdnadshavare, red] i Sverige og det mener vi er en fejl. Dels med tanke på barnets tryghed og dels med tanke på at det skaber en masse praktiske problemer,« siger Sören Juvas.

  No Comments
 • Dagsavisen (14.11.2007): Lederen for norsk LO, Roar Flåthen, vil gøre det ulovligt for religiøse organisationer at diskriminere homofile i partnerskab ved ansættelser.

  Samtidig opfordrer LO-lederen den norske kirke til at tillade ansættelser af homofile præster.

  Læs også:

  • Ja til homofile i vigslede stillinger, pressemeddelelse fra norsk LO, 12.11.2007
  No Comments
 • Jydske Vestkysten (4.11.2007): Ny Alliances Inge-Lene Ebdrup vil give lesbiske med’mødre’ ret til ‘fædre’orlov.

  En lesbisk partner til en mor har ingen juridisk anerkendelse som forælder fra fødslen og må vente 5-6 måneder på at adoptere barnet.

  Inge-Lene Ebdrup mener at lovændringen er en naturlig konsekvens af, at lesbiske har fået ret til kunstig befrugtning.

  Dermed stiller hun sig på linie med Socialdemokraterne, SF, Radikale og Enhedslisten.

  No Comments
 • Jyllands-Posten (22.10.2007): Danske politikere fra begge sider af Folketingssalen kommer ikke til at savne Jaroslaw Kaczynski som polsk ministerpræsident.

  Dansk Folkepartis Søren Espersen har været glad for tvillingerne Jaroslaw og Lech Kaczynskis stærke holdning til EU, men mener de har været »skrupskøre«, når det gælder homoseksuelles rettigheder og i religiøst-katolske spørgsmål, og han finder derfor, at valgresultatet er godt for både Polen og EU.

  Også Enhedslistens Rune Lund er glad for Jaroslaw Kaczynskis valgnederlag. »Sådan en abort-hader og konservativ, forstokket politiker kommer jeg ikke til at savne. Jeg har tænkt, at det var forfærdeligt, at et så stort land i Europa har haft en så reaktionær politiker,« siger Rune Lund.

  No Comments
 • Vårt Land (13.9.2007): Den norske ligestillingsminister, Karita Bekkemellem Orheim, beskylder den Norske Kirke og andre trossamfund for diskriminering og for indirekte at være årsag til vold mod homofile: »Våre religiøse trossamfunn har fram til nå kunnet få gi uttrykk for holdninger om at det er akseptabelt å diskriminere mennesker på grunn av seksuell legning. Dette synes jeg er uakseptabelt, og jeg utfordrer disse miljøene til å vise nestekjærlighet og ha toleranse for våre lesbiske og homofile«.

  Ministerens angreb kommer efter en undersøgelse, der fandt frem til, at mange norske homoseksuelle er udsat for vold i nattelivet og samtidig med at den Norske Kirke diskuterer homoseksuelles ret til at arbejde i kirken.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (13.9.2007): Polen tager ligesom Storbritannien forbehold mod unionens charter over grundlæggende borgerrettigheder (beskrevet i forfatningstraktaten). Polen er bekymret over hvorvidt fortolkningen af charteret med tiden vil presse landet til at underlægge sig bestemte politikker på værdipolitiske områder som abort og registreret partnerskab.

  No Comments
 • Politiken (8.9.2007): Udlandsdanskere kan ikke indgå registreret partnerskab med en udenlandsk partner, med mindre udlandsdanskeren har folkeregisteradresse i Danmark.

  No Comments