• Khader: Det Islamiske Trossamfund skal fratages sin godkendelse

  Naser Khader (NA) mener at Det Islamiske Trossamfund skal fratages de privilegier, der følger med status som godkendt trossamfund i Danmark.

  Baggrunden er at Trossamfundets imam Mostafa Chendid, har offentligt tilkendegivet, at han ser den indflydelsesrige islamiske prædikant Yusuf al-Qaradawi som sin åndelige inspirator.

  Yusuf al-Qaradawi

  • har indrejseforbud i bl.a. Storbritannien og USA pga. opfordringer til terrorhandlinger.
  • var med til at optrappe Muhammed-krisen i 2006, ligesom ham i februar 2008 endnu engang opfordrede til boykot af danske varer.

  Naser Khaders begrundelse er, »at lederne af Islamisk Trossamfund støtter en ekstremist som al-Qaradawi, der har opfordret til boykot af danske varer, og at deres talsmand Kasem Ahmad har tætte forbindelser til Hizb ut-Tahrir giver grund til at genoverveje principperne for, hvordan et trossamfund bliver godkendt. Jeg vil ikke forbyde trossamfund, men hvorfor skal den danske stat støtte trossamfund, der læner sig op ad ekstreme ideologier, som opfordrer til vold.«

  Naser Khader har stillet to spørgsmål til ministeren i forbindelse (S 841 – 2007-08, 2. samling og S 842 – 2007-08, 2. samling) med sit forslag. Justitsminister Lene Espersen (Kons) vil ikke udtale sig, før spørgsmålene er besvaret.

  Retsgrundlag

  I følge grundlovens §67 har borgerne »ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.«

  Uafhængigt af dette kan religiøse foreninger endvidere blive godkendt som trossamfund. Kriterierne for en godkendelse er fastlagt i forarbejderne til ægteskabsloven. Justitsministeriet har siden 23. november 2007 stået for godkendelsen af trossamfund. Udvalget består bl.a. en jurist, en teolog og en professor i religion. Godkendte trossamfund opnår en række fordele:

  Politiske reaktioner

  Henrik Dam Kristensen (integrationsordfører, S) og Tom Behnke (retsordfører, Kons) mener at trossamfundets godkendelse skal vurderes igen.

  Pernille Vigsø Bagge (kirkeordfører, SF) ser ingen grund til et eftersyn af Islamisk Trossamfund. »I så fald burde mange trossamfund med bizarre tendenser undersøges. Bizarre elementer findes også inden for folkekirken,« mener hun.

  Ny Alliance og Dansk Folkeparti er parate til at fjerne den officielle anerkendelse og skatteprivilegiet for foreningen.

  Læs også:

  Published on marts 7, 2008 · Filed under: Indland; Tagged as: , , , , , , ,
  No Comments

Comments are closed.