• Obama vil ændre USAs abortpolitik markant

  Barack Obama vandt præsidentvalget i USA på mantra om forandring. Et af de områder, hvor præsident Obama helt sikkert vil skabe forandring er USAs abortlovgivning. Obamas abort-politik har længe sat ekstra dybe furer i ansigtet hos flere menneskerettighedsfortalere i USA, primært af

  • Mexico City Policy blev første gang indført af Reagan og genindført af George Bush, Jr. Den betød stop for statsstøtte til ulandsorganisationer, der udfører aborter, udfører lobby-virksomhed eller offentlige kampagner for fri abort, eller tilbyder rådgivning med henblik på abort. Obama vil efter al sandsynlighed bruge sin beføjelser til at omgøre Mexico City-politikken allerede i sin første uge som præsident. [1] [2] [3] [4]
  • The Hyde Amendment blev først vedtaget i Kongressen i 1976 og forbyder brugen af føderale midler til at betale for provokerede aborter, undtagen i situationer, hvor moderens liv er i fare, eller hvor graviditeten skyldes voldtægt eller incest. Obama bliver rost af abort-tilhængere for at ville afskaffe loven. [5] [6] [7]
  • Freedom of Choise Act (FOCA) er et lovforslag, der på føderalt plan gør abort en grundlæggende rettighed når den gennemføres for at beskytte »moderens liv og helbred«. I følge en højestretsdom (Doe v. Bolton) fra 1973, dækker begrebet »moderens helbred« over fysisk, følelsesmæssigt, psykologisk og familiemæssigt helbred, samt kvindens alder – kort sagt alt, hvad kvindens læge mener  er relevant for kvindens velbefindende. Obama vil underskrive FOCA, hvis den bliver vedtaget af Kongressen. Lovforslaget bliver rost af abort-tilhængere for med et pennestrøg at fjerne mange af de restriktioner på abort, som flere stater har indført. [5] [8] [9] [10]
  • FOCA er et modstykke til forbudet mod partial birth abortion (PBA). Partial birth abortion er en abortmetode, hvor det levende foster bliver trukket ud med benene først, kun for at blive inden hovedet kommer ud. Proceduren udføres på primært på 18 til 26 uger gamle fostre. Obama har sagt, at han ville have stemt imod forbudet mod partial birth abortion, hvis han havde haft sæde i Kongressen på det tidspunkt. [11]
  • I USA blev fri abort indført ved at et flertal af såkaldt liberale højesteretsdommere omfortolkede forfatningen. Dommen, der omtales som Roe v. Wade, har siden 1973 forhindret staterne i at begrænse adgangen til fri abort. Den danske abortlovgivning ville fx. være forfatningsstridig i USA, da den begrænser adgangen til abort efter 12. uge. Obama vil udelukkende udpege højesteretsdommere, der anser fri abort for en forfatningssikret rettighed. Højesteret er pt. næsten ligeligt splittet omkring abortspørgsmålet og flere af dommerne nærmer sig pensionsalderen kraftigt. Ved at udpege liberale dommere kan Obama derfor få held til at fastlåse amerikansk abortpolitik i helt op til 25-50 år fremover uden at skulle igennem en demokratisk lovgivningsproces. [12]

  Kilder:

  • [1] Restoration of the Mexico City Policy Concerning Family Planning, USAID, 22.1.2001
  • [2] Sources: Obama may quickly reverse abortion policy, CNN, 19.1.2009
  • [3] Obama may reverse Bush policies on stem cells, drilling, abortion, CNN, 4.12.2008
  • [4] Obama Executive Orders Will Force Abortion, Embryonic Stem Cell Funding, LifeNews, 9.11.2008
  • [5] Obama’s Abortion Extremism, Robert P. George, The Public Discourse, 14.10.2008
  • [6] Hyde Amendment, Wikipedia
  • [7] Sen. Barack Obama’s RH Issues Questionnaire, RH Reality Check, 21.12.2007
  • [8] Freedom of Choise Act, Wikipedia
  • [9] Doe v. Bolton, Wikipedia
  • [10] Obama’s Abortion Bombshell: Unrestricted Abortion Over Wishes of Individual States a Priority for Presidency, LifeSiteNews, 10.6.2008
  • [11] Barack Obama Defends Opposition to Partial-Birth Abortion Ban in Interview, LifeNews, 27.4.2008
  • [12] 35 år med Roe v. Wade
  Published on januar 20, 2009 · Filed under: nyheder, Udland; Tagged as: , , , , , ,
  No Comments

Comments are closed.