• Kvinder skal betale for unge mænds bilforsikring

  Forsikringsselskaber i Danmark og resten af verden har længe solgt de samme forsikringer – især bilforsikringer – til forskellige priser, afhængig af om forsikringstageren er mand eller kvinde.

  Men det er i strid med Rådets direktiv 2004/113/EF »om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser,« har EU-domstolen fastlagt i en ny dom, hvor Belgien var indklaget.

  EU-domstolen åbner dog en kattelem, idet medlemslandene kan tillade undtagelser for forbuddet mod »anvendelse af køn som en aktuarmæssig faktor,« så længe det kan sikres, at de »underliggende aktuarmæssige og statistiske data, som beregningerne er baseret på, er pålidelige, ajourføres regelmæssigt og er tilgængelige for offentligheden.«

  Kilder:

  • Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser,« har EU-domstolen fastlagt i en ny dom: Den Europæiske Unions Tidende, 21.12.2004.
  • Danske love og bekendtgørelser, der indarbejder nævnte direktiv: Retsinfo.dk
  • Dommen afsagt i sagen (C-236/09): curia.europa.eu
  • Reaktion fra branchforeningen forsikring & pension, 1.3.2011

  Medieomtale:
  Politiken / epn.dk / DR Nyheder (1.3.2011)

  No Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.