• Politiken / Erhvervsbladet / epn.dk (18.07.2011): Nyuddannede kvindelige ingeniører undervurderer sig selv, når de skal forhandle deres første løn, viser en rundspørge fra Ingeniørforeningen.

  No Comments
 • Med kun syv dages høringsfrist føler landets fri-og privatskoler, at 150 års tradition for skolefrihed er ved at blive kørt helt over af undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V), skriver DR Nyheder. I et nyt lovforslag vil regeringen gøre en del af tilskuddet til de frie skoler afhængigt af, at de optager flere tosprogede elever og desuden underviser de pågældende i bestemte fag.

  I Dansk Friskoleforening er man dels oprørt over den korte høringsfrist, dels at der lægges op til et brud med dansk friskoletradition i og med at friskolerne pålægges samme tests som i Folkeskolen.

  Begge regeringens potentielle støttepartier Liberal Alliance og Kristendemokraterne er skeptiske. Det samme gælder hos Socialdemokraterne og SF, hvor Christine Antorini og Pernille Vigsø Bagge kritiserer, at forslaget er et opgør med den decentrale skolestruktur. Så sent som i september 2009 foreslog Christine Antorini og Pernille Vigsø Bagges partifæller i Københavns Borgerrepræsentation, dog at straffe friskoler, der ikke optager børn med indvandrerbaggrund.

  Kilder

  • Friskoler i oprør mod regeringen, DR Nyheder, 7.4.2011

  Links

  Fakta

  • Der afsættes en pulje på 20 mio kr årligt, som tages fra friskolernes tilskud.
  • Puljen fordeles til styrkelse af undervisningen i kristendom, dansk sprog og dansk historie på de skoler, der dokumenterer en tilvækst af tosprogede elever. Friskolerne, der modtager det særlige tilskud, skal dog samtidig have mindre end 25 pct. af denne elevgruppe. Det vil sige at ‘etniske’ friskoler ikke kan få tilskud til styrkelsen af den pågældende undervisning.
  • Lovforslaget blev sendt i høring den 30. marts med frist for høringssvar d. 6. april.
  • Christine Antorini udtalte i februar 2011, at Socialdemokraterne vil »øge friskolernes sociale ansvar, for eksempel ved at indføre to takster: Lidt lavere takst for elever til den almene undervisning, og lidt højere takst til elever der har brug for specialundervisning, tosprogsundervisning med videre.« (Kristeligt Dagblad, 16.2.2011)

  Læs også

  No Comments
 • Morgenandagten fjernes fra P2 og kan for fremtiden kun høres på den digitale radio og på DR2. Omlægningen sker, når P1 og P2 lægges sammen for at give plads til en privat radiostation »Radio Møller«, opkaldt efter kulturminister Per Stig-Møller.

  Omlægningen af morgenandagten oprører Kristendemokraternes folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen, der kalder DRs beslutning for en provokation.

  - Jeg synes, det ligner en provokation fra DRs side, og jeg mener det er i strid med public service-kontrakten, hvor man netop understreger, at DR skal understøtte det kristne værdigrundlag. Beslutningen om at nedlægge Morgenandagten peger jo i den stik modsatte retning, siger Per Ørum Jørgensen.

  Hos DR er man dog ikke lydhør. Morgenandagten kan ikke placeres på radio-kanalen P1, da det vil få lytterne til at skifte kanal, siger direktøren for DR Danmark, Inger Bach.

  Kilder:

  • Morgenandagten fjernes fra almindelig radio, Kristeligt Dagblad, 19.3.2011
  • Morgenandagten fjernes fra almindelig radio, DR Nyheder, 21.3.2011
  • Ordfører: DR bryder public service-kontrakten, DR Nyheder, 21.3.2011
  • DR-chef: Morgenandagten svækker P1, Kristeligt Dagblad, 21.3.2011

  Læs også:

  • Borgerlige partier kritiserer DR’s flytning af Morgenandagten, Kristeligt Dagblad, 22.3.2011
  • K kræver redegørelse om den kristne kulturarv, DR Nyheder, 22.03.2011
  • DR kritiseres for trods-reaktion med flytning af Morgenandagten, Kristeligt Dagblad, 22.3.2011
  • Per Stig: I orden at flytte morgenandagten, DR Nyheder, 25.3.2011
  • DR’s morgenandagt skaber splid mellem kristelige medieforeninger, Kristeligt Dagblad, 5.4.2011
  No Comments
 • Det er forslidt at nedgøre fadøl, fodbold og Fjällräven’; danskhed er nemlig meget mere – det er bl.a. porno og kønsskifteoperationer, skriver Søren Pind i et blogindlæg:

  For mig er Danmark noget andet. For mig er Danmark Kierkegaards fædreland. H. C. Andersens. Bohrs. Vikingernes. (…) Den kultur, der fostrede den første mand, der lod sig operere til kvinde. Den kultur, der først legaliserede billeder af – for nogen – stødende seksuel karakter (pornografien). (…)

  Jeg forstår ikke (selv)hadet til denne kultur. Jeg forstår ikke, hvorfor der reageres så forfærdende negativt når man bruger udtrykket “dansk”. Jeg forstår ikke, at folk vrænger og taler om “svinekød” og “fodboldklaphatte”. Kan nogen hjælpe mig?

  Læs også:

  • Søren Pind: »Kulturkamppen slutter aldrig«, Politiken, 19.3.2011
  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (9.3.2011): Fra Indre Mission til biskopper og studerende får Birthe Rønn Hornbech ros for frisind og rummelighed som kirkeminister.

  Kristeligt Dagblad (9.3.2011): En af de sager, som den nye kirkeminister Per Stig Møller skal tage stilling til, er vielser af homoseksuelle par i Folkekirken.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad (4.3.2011): Aborterede fostre bliver håndteret vidt forskelligt på landets hospitaler. Nogle fostre ender på forbrændingsanstalten, andre bliver nedgravet på en kirkegård. En række medlemmer af Det Etiske Råd ønsker en ensartet praksis

  Kristeligt Dagblad (4.3.2011): Hvordan håndterer vi disse senprovokerede aborter og hvilken etisk status tillægger vi dem, spørger formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler.

  Læs også:

  • Sygehuse skal tilbyde begravelse af fostre, Politiken, 30.3.3011
  • Fosterbegravelser påtvinger alle aborterende skyld, Information, 30.3.2011
  No Comments
 • Forsikringsselskaber i Danmark og resten af verden har længe solgt de samme forsikringer – især bilforsikringer – til forskellige priser, afhængig af om forsikringstageren er mand eller kvinde.

  Men det er i strid med Rådets direktiv 2004/113/EF »om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser,« har EU-domstolen fastlagt i en ny dom, hvor Belgien var indklaget.

  EU-domstolen åbner dog en kattelem, idet medlemslandene kan tillade undtagelser for forbuddet mod »anvendelse af køn som en aktuarmæssig faktor,« så længe det kan sikres, at de »underliggende aktuarmæssige og statistiske data, som beregningerne er baseret på, er pålidelige, ajourføres regelmæssigt og er tilgængelige for offentligheden.«

  Kilder:

  • Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser,« har EU-domstolen fastlagt i en ny dom: Den Europæiske Unions Tidende, 21.12.2004.
  • Danske love og bekendtgørelser, der indarbejder nævnte direktiv: Retsinfo.dk
  • Dommen afsagt i sagen (C-236/09): curia.europa.eu
  • Reaktion fra branchforeningen forsikring & pension, 1.3.2011

  Medieomtale:
  Politiken / epn.dk / DR Nyheder (1.3.2011)

  No Comments
 • Kommunen / Politiken (28.2.2011): Et stigende antal danskere forlader livet alene helt uden pårørende ved deres side. I stedet må kommunerne sørge for deres sidste hvile. Fra 2008 til 2010 steg antallet af kommunale begravelser med omkring 16 procent, viser en rundspørge. I nogle tilfælde findes der arvinger, som imidlertid ikke ønsker at stå for begravelsen.

  No Comments
 • Comon / Berlingske (25.2.2011): Sidste år foretog teleselskaberne 550 milliarder registreringer af tele- og internettrafik i Danmark, skønner selskaberne selv. Det oplyste brancheorganisationen Telekommunikationsbranchen over for en kreds af folketingspolitikere i går. Det svarer til, at teleselskaberne i gennemsnit laver 100.000 registreringer pr. borger. Det er en del mere end forrige år, hvor teleselskaberne loggede 84.000 oplysninger pr. borger.

  No Comments
 • Information (18.02.2011): Staten har med fuldt overlæg villet splitte kernefamilien. Det påpeger Lone Rahbek Christensen, der er etnolog og forfatter til bogen Hver vore veje. Livsformer, familietyper og kvindeliv. Hun har i forbindelse med research til en ny bog har haft adgang til nogle indtil videre hemmelige dokumenter fra rigsarkivet, der viser, at det var statens plan at afskaffe kernefamilien fra 1962, hvor der sendes besked til alle ministerier om, at nu skal de iværksætte nye strategier.

  I følge Lone Rahbekvar planen, at bilde »befolkningen ind, at det at opdrage børn kun er noget, professionelle kan varetage. Så fra 1960’erne overtager staten det at skabe den rette sociale karakter i barnet. Samtidig skal det tvekønnede ægtepar opløses for at øge produktiviteten på arbejdsmarkedet. For når ægteparret er opløst, er begge tvunget til at arbejde – og så er de tvunget til at gå ud at forbruge alt det, de ikke får produceret derhjemme.«

  No Comments