• Kristeligt Dagblad (25.4.2007): Aktiv og omsorgsfulde pårørende er med til at sikre dig en bedre behandling i det danske sundhedsvæsen.

  No Comments
 • Jyllands-Posten (19.4.2007): Strukturreformen er med til at true friheden for landets selvejende børnehaver i en sådan grad, at variationen og valgmuligheden på børnepasningsområdet kan forsvinde helt. Svend Erik Christiansen fra Frie Børnehaver og Fritidshjem kritiserer især Kommunernes Landsforening (KL) og og de kommunale embedsmænd for udviklingen.

  Se også:
  - Køge: Nej til selvejende institutioner
  - Frie børnehaver på retur

  Nøgleord: Køge, Fredericia, Assens, Rudersdal, Erik Fabrin

  No Comments
 • DR Nyheder (17.4.2007): Justitsminister Lene Espersen kommer ikke igennem med en stramning af reglerne for gadeindsamling.

  No Comments
 • Justitsminister Lene Espersen (Kons) vil standse bistandsorganisationers pengeindsamlinger på gaden. Ministeren mener, at organisationerne misforstår loven og omgår reglerne, og hun har derfor sendt et udkast til cirkulære i høring.

  Men et sådan forbud giver ikke mening, påpeger Pia Larsen (V) og Steen Gade (SF). Regeringen har nemlig selv forlangt, at organisationerne skal skaffe flere penge selv. Socialdemokraten Mette Gjerskov kalder justitsministerens forslag for »ren og skær hetz mod folkelige, danske organisationer«.

  Formanden for Århus Cityforening, Claus Bech, glæder sig ove, at der kommer klare regler. Foreningen har i to år kæmpet for at få indsamlerne ud af det offentlige rum. Århus Cityforenings »primære mål er at markedsføre Århus City som shopping- og oplevelsescentrum for befolkningen i hele Østjylland« (kilde).

  Således falder det i tråd med cityforeningens formål at en person bruger 1.200 kr på et par bukser, mens det er åbenbart ødelægger oplevelsen, hvis samme person bliver spurgt om at give 200 kr til en ulandsorganisation.

  Kilder:
  - Det er slut med at samle penge ind på gaden i Nyhedsavisen (16.4.2007)
  - V og K strides om gadeindsamling i Jyllands-Posten (16.4.2007)
  - S: Chikane at stoppe pengeindsamlinger, DR Nyheder (16.4.2007)

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad: i 2006 benyttede 500 udlændinge sig af danskundervisningen i Internationalt Kristent Center (Indre Missions tværkulturelle arbejde). Både den ansvarlige for undervisningen, Majken Rokni, Chefen for asylafdelingen i Dansk Røde Kors, Jørgen Chemnitz og SFs integrationsordfører, Steen Gade, mener at det offentlige burde tilbyde denne undervisning.

  I modsætning hertil mener Venstre integrationsordfører, Irene Simonse, at det er penge ud af vinduet at undervise asylansøgere i dansk, når kun 10% får lov at blive i landet.

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad: Mange kommuner ville sandsynligvis ikke kunne løfte opgaven med at få socialt udsatte i job uden at inddrage den kompetence, som de sociale organisationer, som for eksempel KFUM’s Sociale Arbejde, har.

  Læs også:
  Delrapport om KFUM’s Social Arbejde i Danmarks Projekt ‘Direkte i Arbejde’

  No Comments
 • Kristeligt Dagblad: Danske Kirkers Råd, der tæller den Romersk-Katolske kirke, Folkekirken og en række frikirker, opfordrede på sit årsmøde d. 10.3.2007 regeringen og Dansk Folkeparti til at droppe lovforslaget om en særlig indvandringsprøve for kristne præster.

  No Comments
 • Berlingske: Religion skal spille en større rolle i skoler, daginstitutioner og på arbejdspladser. Det mener man i Århus og København. Københavns integrationsborgmester Jakob Hougaard (S) ønsker at finde ud af, hvordan man kan lave regler, der respekterer religiøse vaner og traditioner. Jakob Hougaard er desuden interesseret i, hvordan man i højere grad kan inddrage trossamfundene i skolerne – eksempelvis gennem et religiøst forum, som det kendes fra USA.

  DR Nyheder: Nej til religiøse særhensyn
  P4 Radioavisen, d. 27.2.2007 kl. 12:02
  Kristeligt Dagblad: Politikere afviser tro i integrationsarbejdet
  Kristeligt Dagblad: Religion uden gnidninger
  Kristeligt Dagblad: Kommunalpolitikere uenige om religionens betydning for integration
  Kristeligt Dagblad: Det offentlige rum er alles

  No Comments
 • Misrøgt af udviklingshæmmede har gjort institutionen Strandvænget i Nyborg landskendt – eller skulle vi snarere sige berygtet.

  I Nyhedsavisen undrer sognepræst Anne Braad sig over, hvordan misrøgten kunne foregå uden de pårørende opdagede det:

  Anne Braad mener dog, at misrøgten er en fuldstændig forudsigelig konsekvens af, at mange forældre vælger at overlade deres udviklingshæmmede børn til institutioner.

  »Jeg tror ikke på, at de pårørende ikke havde en fornemmelse. Alle har en fornemmelse af risiko. Hvis ikke, så er det på tide, man får det. Man skal bruge sin forstand. Hvis jeg selv synes, at det er anstrengende at passe min pårørende, hvorfor skulle en anden så ikke synes det?« spørger hun.

  Til det siger formanden for Landsforeningen LEV, Sytter Kristensen:

  »Det er, som om Anne Braad sidder på Månen. De udviklingshæmmede, vi så på tv, er voksne mennesker, der har ret til et liv uden deres forældre. Og forældrene har også ret til et liv. Har hun tænkt sig, at de skal opgive deres arbejde for at tage sig af børnene?«

  Når Sytter Kristensen spørger, om forældrene skal opgive deres arbejde for at tage sig af deres voksne børn bør svaret i et velfærdssamfund selvfølgelig være nej. De udviklingshæmmede er, som LEV-formanden siger voksne mennesker der skal kunne have et selvstændigt liv. Men det ændrer ikke ved at Anne Braad har en pointe. Selv om en udviklingshæmmet voksen bor på institution, har han/hun forhåbentlig nogle pårørende der af og til kommer på besøg mere end 1 time hver anden uge. Hvis hver beboer har et familiemedlem, der kommer på besøg en hel dag hver måned, så er det svært at forstå, hvis ingen har fattet mistanke.

  No Comments
 • »Regeringen inviterer i sit Oplæg til Kvalitetsreform de frivillige sociale organisationer til et forpligtende samarbejde med det offentlige sociale system på nogle præmisser, der ligger i modstrid med værdierne i det frivillige arbejde.«

  Det skriver sekretariatschef Elisabeth Riber Christensen fra Frivilligt Forum i JP om regeringens Oplæg til Kvalitetsreform.

  Som eksempel nævner Elisabeth Riber Christensen at frivillige sociale organisationer i fremtiden »kun kan få offentligt tilskud, hvis de indretter sig med strategisk planlægning, benchmarking, etc. «

  Se også:
  omtale af bogen Jeg Automaten af Jørgen I. Jensen

  Kommentarer slået fra